• Document: ARDUİNO ÜZERİNDEN UZAKTAN ANDROİD VE ŞİFRE İLE KAPI AÇMA
  • Size: 1.31 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 16:16:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Erkan Şener, A. Bozkurt, Fen ve Teknoloji Bilgi Paylaşımı, Sayı:2015-1 Number: 2015-1 FEN VE TEKNOLOJİ BİLGİ PAYLAŞIMI SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION SHARING Article Web Page: www.ibrahimcayiroglu.com ARDUİNO ÜZERİNDEN UZAKTAN ANDROİD VE ŞİFRE İLE KAPI AÇMA REMOTE CONTROL USING BY ARDUINO AND DOOR OPENING SYSTEM WITH ENCRYPTION Erkan ŞENER* , Aytül BOZKURT** *Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği, 78050, Karabük, erkansener11@hotmail.com **Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği, 78050, Karabük, aytulbozkurt@karabuk.edu.tr Anahtar Kelimeler: Özet: Bu makalede bluetooth üzerinden ev kapı sistemi kontrolü ile alakalı genel Bluetooth, Cep Telefonu, olarak bilgi verildi ve arduino kart üzerine bağlanan bluetooth (HC-06/05) Arduino, Ev Sistemleri modülü, Lcd ekran, kayped ve servo motor ile hem uzaktan android bir cihazdan Kontrolü hemde kapı yanına bağlanan kayped yardımıyla kapı açma proje uygulaması yaptık. Bu proje bire bir uygulanıp yapılabilinir. Keywords: Abstract: In this article, information about home entrance system control on Bluetooth , Mobil Phone, bluetooth has been given. Our project is related with bluetooth module which Arduino, Home System attached by arduino card also LCD screens, kayped, servo engine . The Control application has remote control for android devices and support with keypad, door opening system is applied.This application is applicable completely. ©2015 ibrahimcayiroglu.com, All rights reserved. Bu makale hakem kontrolünden geçmeden bilgi paylaşımı amacıyla yayınlanan bir dökümandır. Oluşabilecek hata ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Makaledeki bilgiler referans gösterilip yayınlanabilir. {These articles are published documents for the purpose of information sharing without checked by the referee. Not accepted responsibility for errors or inaccuracies that may occur. The information in the article can be published by referred. } 1. Giriş 7.Lcd Ekran Bu projede yazılan Arduino kodları geliştirilip 8.Buzzer Ses Çıkışı değiştirilerek akıllı projeler üretimi sırasında kullanılabilir. Arduino üzerine bağlanan Bluetooth modulüne bir bağlantı sağlanıldığı zaman, bağlantı sağlayan android telefon üzerinde kapı açma mekanizmasına yerleştirilecek bir Arduino ve Bluetooth modulü ile giriş çıkışlarda kapıları telefonla açmamızı sağlayan ayrıca kapının uygulaması telefonunda olmayanlar içinde kapının yanına yerleştirilecek keypad ile şifreyle kapının kilidinin açılmasını sağlamaktır. Bağlantı sağlandığı sürece motorumuz android üzerinden kontrol edilebilir. Projenin tanıtımı, çalışma prensibi, kullanılan malzemelerin özellikleri ve motorun çalışmasını sağlayan kodlamalar ayrıntılı olarak işlenecektir. 2. Malzemelerin Tanıtılması 1.Arduino Uno R3 (http://www.gittigidiyor.com) 2.Bluetooth Modülü (HC-05/HC-06) 3.Jumper Kablolar (Elektrik-Elektronik Market) 4.Servo Motor 5.Bir Ev Maketi 6.Android İşletim Sistemine Sahip Telefon - Şekil 1. Proje Plartformu 1 Erkan Şener, A. Bozkurt, Fen ve Teknoloji Bilgi Paylaşımı, Sayı:2015-1 2.1. Arduino Uno R3 destekleyen bu kart, 2.4 GHz frekansında haberleşme yapılmasına imkan sağlayıp açık alanda ATmega328 mikrodenetleyici içeren bir Arduino yaklaşık 10 metrelik bir haberleşme mesafesine kartıdır. Arduino 'nun en yaygın kullanılan kartı sahiptir. olduğu söylenebilir. Arduino Uno 'nun ilk modelinden sonra Arduino Uno R2, Arduino Uno Bluetooth Modülü Özellikleri SMD ve son olarak Arduino Uno R3 çıkmıştır. Arduino Uno 'nun 14 tane

Recently converted files (publicly available):