• Document: Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová
  • Size: 2.03 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 12:38:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí •7.-9. století – tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních států •822 – mírová smlouva, vytyčení hranice mezi Tibetem a Čínou •842 – rozpad tibetského království •Po té úpadek politického a kulturního života, úpadek buddhismu a rozvoj sektářství •13.-14. století – nadvláda Mongolské říše, avšak Tibet si zachovává značnou autonomii •poč. 18. stol. - zaveden „protektorát“ Číny nad Tibetem, instituce ambanů •19. stol. – střet strategických zájmů mocností (Velká Británie, Rusko) Tibet jako nezávislý stát •1911 – v Číně republikánská revoluce a vznik Čínské republiky •1913 – pád ambanátu, Tibet je de facto nezávislý •1. projev nezávislosti: tibetsko-mongolská dohoda •1.3.1913 – 13. dalajláma vydal Deklaraci nezávislosti •Vydávání vlastních pasů, vlastní mince a bankovky, vlastní vojsko atd. •Tibet však nedosáhl mezinárodního uznání Tibet jako „neoddělitelná součást“ ČLR •4. listopadu 1949 – regent Tagdak-tulku formálně prohlásil nezávislost Tibetu a domáhal se uznání na misích v USA, VB, Indii a Nepálu •Říjen 1950 - ČLR vysílá armádu, aby „ochránila 3 miliony Tibeťanů před imperialistickým útlakem a zabezpečila ochranu západní čínské hranice“ •Snaha získat pomoc od OSN •23. května 1951 – podepsání Sedmnáctibodové dohody o mírovém osvobození Tibetu • Právo na zřízení územní národnostní autonomie • Rozpuštění a převzetí tibetských vojsk do ČLOA • Zastupování Tibetu v zahraničních záležitostech • Svoboda náboženství, ochrana zvyků a obyčejů, ochrana buddhistické kultury Protičínské povstání ve Lhase •Komunistická reformní opatření → růst nespokojenosti obyvatel, vznik proti-čínské guerilly •10. března 1959 – ozbrojené proti-čínské povstání – brutálně potlačeno •Mezinárodní výbor právníků – zpráva o genocidě •14. dalajlama a s ním 80 tis. Tibeťanů prchají do Indie •Důsledky: • Rozpuštění tibetské vlády • Urychlené provádění reforem • Celostátní hlad a bída • Dalajlama prohlášen za zrádce a zbaven své funkce •10. pančhenlama odsouzen a uvězněn •1965 – vyhlášena „Tibetská autonomní oblast“ Kulturní revoluce 1966-76 •Ohromné škody na kulturním majetku •Rudé gardy - boření klášterů, pálení starých tisků a ničení dalších památek •Terorizování obyvatel Uvolnění poměrů po roce 1978 •Zemřel Mao Ce-tung (1976) •Další přísun čínského etnika •Teng-Siao-pching zavádí liberálnější politiku •Snaha o ovládnutí civilní i vojenské správy •Péče o hospodářský a kulturní rozvoj chanskou populací •Zčásti uvolněn pohyb obyvatelstva •Klesá počet klášterů •Čína umožňuje delegaci exilové vlády •Ve školách je povinná čínština návštěvu Tibetu •Důraz na ateistickou výchovu •Zakládání škol, růst obecné vzdělanosti •Zlepšuje se sociální a zdravotní péče •Otevírání Tibetu zahraničnímu turistickému ruchu Tibeťané v exilu •Tibetská exilová vláda v Dharamsale •1978 – Čína si přeje zahájit jednání s 14. dalajlámou, povoleny tzv. rekognoskační mise •1980 – Tibet navštívil generální tajemník ÚV KS Číny Chu Jao-pang •1987 - dalajlama předložil Pětibodový mírový plán •březen 1988 – pouliční nepokoje ve Lhase – 2 500 zatčení •červen – dalajlama ve Štrasburku konkretizoval svůj Pětibodový plán a zároveň poprvé ustoupil od požadavku nezávislosti pro Tibet •březen 1989 – další krvavé nepokoje, vyhlášení stanného práva •masakr čínských demonstrantů na nám. Nebeského klidu – zpřísnění režimu •14. dalajlama obdržel Nobelovu cenu míru Dění od r. 1990 •1990 – Havel pozval dalajlamu k oficiální návštěvě •1991 – dalajlama se poprvé setkává s prezidentem USA •1995 – dalajlama označil nástupce 10. pančhenlamy, Číňané však našli vlastního kandidáta •Nepokoje v březnu 2008 • Zpočátku pokojná demonstrace • Čína zakázala přístup médií a turistů do Tibetu • Vysláno 5 000 vojáků • Zabito až 140 lidí, přes 2 300 uvězněno • Čína připravovala letní Olympijské hry •Od r. 2008 zaznamenáno 136 upálených Tibeťanů •2014 - Španělský soudní dvůr vydává mezinárodní zatykač na pět bývalých čínských politických vůdců Shrnutí ČÍNA TIBETSKÁ EXILOVÁ VLÁDA •Suverenita Číny nad Tibetem trvá již staletí •Tibet byl nezávislý a nyní je kolonizován •Čína toto číslo popírá

Recently converted files (publicly available):