• Document: Podstawy obsługi SPSS
  • Size: 654.55 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 15:44:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Podstawy obsługi SPSS • Interfejs programu SPSS • Deklarowanie zmiennych • Wprowadzanie danych • Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych • Operacje na zmiennych • Podstawowe obliczenia statystyczne (rozkład częstości, statystyki opisowe, tabele) Interfejs programu SPSS Czyli, jak TO wygląda ☺ Podgląd zmiennych Tu deklarujemy zmienne, zmieniamy ich parametry, wartości jaki mogą one przyjmować itp. Wybierz jednostki statystyczne Zmienne i ich parametry Grupowanie Drukowanie zmiennych Podziel zbiór danych Cofnij i ponów Pasek ikon: dostęp do najczęściej używanych funkcji programu Ostatnio używane procedury Szukaj Włącz wagę dla obliczeń Zapisywanie pliku Wstaw zmienne Otwieranie pliku Wyświetl etykiety Wstaw jednostki statystyczne Idź do jednostki statystycznej Wykresy Operacje edycyjne Operacje na zbiorze danych Kopiuj, wklej itp Wyświetlanie/ukrywanie elementów interfejsu Analizy statystyczne Przekształcenia danych Operacje na plikach Otwieranie, zapisywanie itp. Zakładka zmienne: tryb edycji Zakładka dane: przełącza do trybu zmiennych, deklarowanie nowych edycji zbioru danych, dostęp do zmiennych, edycja parametrów każdej jednostki statystycznej i zmiennych w zbiorze wartości zmiennych Deklarowanie zmiennych Deklarowanie zmiennych • Nazwa zmiennej • Typ zmiennej (numeryczna, czy tekstowa) • „Wielkość” zmiennej • Etykieta zmiennej (opis) • Zdeklarowane wartości zmiennej • Wartości oznaczone jako „brak danych” • Poziom pomiaru zmiennej Nazwa zmiennej • nazwa zmiennej powinna odzwierciedlać faktycznie reprezentowaną przez daną zmienną cechę • niektóre (starsze) wersje SPSS ograniczają długość nazwy zmiennej do 8 znaków, co wymusza stosowanie nazw skrótowych. Typ zmiennej (numeryczna/tekstowa) • Typ zmiennej określa czy wartości zmiennej są liczbami, czy ciągiem znaków. • Na zmiennych, które przyjmują wartości będące ciągiem znaków nie możliwe jest wykonywanie większości obliczeń statystycznych. • Często ciągi znaków wykorzystuje się dla pytań otwartych „Wielkość” (szerokość) zmiennej • Dla zmiennych przyjmujących wartości numeryczne (liczby) określa ilość cyfr i miejsc po przecinku • Dla zmiennych przyjmujących wartości będące ciągami znaków (tekst) określa długość (liczbę znaków) ciągu znaków Etykieta zmiennej • Jest to skrótowy opis zmiennej. • dzięki temu możemy łatwiej zorientować się do jakiej cechy dana zmienna się odnosi. • Etykiety zmiennych są wyświetlane przy wynikach obliczeń Zadeklarowane wartości (etykiety kodów zmiennej) • Gdy zmienna przyjmuje wartości numeryczne, można konkretnym kodom (liczbom) przypisać etykiety (co dany kod oznacza) • Np. zmienna „PLEC” zawierająca informację o płci respondenta przyjmuje wartości „1” dla kobiet i „2” dla mężczyzn. Dzięki etykietom kodów łatwo dowiemy się co oznaczają wartości zmiennej numerycznej Braki Danych • Czasem nie chcemy, aby jakieś wartości zmiennej były uwzględniane przy obliczeniach statystycznych. Możemy to uzyskać oznaczając te wartości jako „brak danych” Poziom pomiaru zmiennej • Poziom nominalny np. płeć, wyznanie, miejsce urodzenia, kolor oczu (różnice) • Poziom porządkowy np. poziom wykształcenia, wielkość miejsca zamieszkania (bardziej/mniej) • Poziom interwałowy np. wyniki testów IQ (o ile bardziej) • i ilorazowy np. wzrost w metrach, dochód miesięczny (istnieje PUNKT ZEROWY, iloraz-stosunek ilościowy zmiennych) Poziomu pomiaru • Zmienne ilorazowe posiadają wszystkie cechy zmiennych interwałowych, porządkowych i nominalnych • Zmienne interwałowe posiadają wszystkie cechy zmiennych porządkowych i nominalnych • Zmienne porządkowe posiadają wszystkie cechy zmiennych nominalnych Deklarowanie zmiennych • Utworzymy zmienne opisujące następujące cechy: płeć, czy pali papierosy, jakiej marki papierosy pali, ile papierosów dziennie pali. Pierwsza zmienna określa płeć respondenta. Najpierw nadajemy jej nazwę wpisując w kolumnie ‘Name’ odpowiedni tekst i nacisk

Recently converted files (publicly available):