• Document: FREE SAMPLE. The Sore Paw. 1 Narysuj brakujące części ciała zwierząt i nazwij te zwierzęta. 2 Połącz wyrazy ze zwierzętami na rysunku.
  • Size: 8.82 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 08:36:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro The Sore Paw Lesson 1 Vocabulary 1  Narysuj brakuja˛ce cze˛ści ciała zwierza˛t i nazwij te zwierze˛ta.   FR 1 2 3 4 EE snake parrot frog mouse 5 6 7 8 SA giraffe elephant monkey crocodile 2  Poła˛cz wyrazy ze zwierze˛tami na rysunku. giraffe snake parrot monkey MP 4 1 5 8 2 LE 6 3 7 frog mouse crocodile elephant 50 Lesson 2 Story 1 Pokoloruj zwierze˛ta i uzupełnij pytania. 1 Can you help me, 2 Can you help me, ? ? FR EE 3 Can you help me, 4 Can you help me, ? ? SA MP 5 Can you help me, ? LE 51 Lesson 3 Story activities – Song 1 SEN   Podpisz rysunki i ponumeruj zgodnie z treścia˛ piosenki PIO KI 29 Can you help me, please?. Zaśpiewaj te˛ piosenke˛. FR EE SA 2 Poła˛cz kropki. Jakie zwierze˛ pomaga Tygrysowi w historyjce? Podpisz rysunek. 6 MP 9 8 7 5 4 10 3 LE 1 2 52 Lesson 4 Speaking 1 Znajdź i pokoloruj zwierze˛ta oraz produkty z listy. Zaznacz (✓) słowa, które zawieraja˛ dźwie˛k /m/. ✓ monkey FR frog r P h o ni c ge Ti s potatoes milk m EE ham mouse 2 Poła˛cz zdania z rysunkami. Jakie pytania zadaja˛ dzieci i jakie słysza˛ SA odpowiedzi? a b No, sorry, I can’t. Can you help me, please? c d MP Yes, of course I can. Can you help me, please? 4 LE 3 1 2 53 Edukacja Lesson 5 CLIL przyrodnicza 1 W każdym rze˛dzie narysuj dwa brakuja˛ce symbole. Jakie czynności widzisz na rysunkach? 1 FR 2 EE 3 SA 2 Poła˛cz rysunki. Jakie czynności pokazuja˛ dzieci? MP walk run swim fly jump climb 1 3 LE 5 2 4 6 54 Lesson 6 CLIL – Song 1

Recently converted files (publicly available):