• Document: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
  • Size: 8.66 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 00:27:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3021 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1973 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Yazarlar Doç.Dr. Mesude Canan ÖZTÜRK (Ünite 1) Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 2, 4) Doç.Dr. Nuray TOKGÖZ (Ünite 3) Öğr.Gör. Mine AYMAN (Ünite 5) Doç.Dr. Ebru ÖZGEN (Ünite 6) Editör Doç.Dr. Mesude Canan ÖZTÜRK  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  i Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. “Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright © 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafikerler Gülşah Karabulut Kenan Çetinkaya Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Kurumsal Sosyal Sorumluluk ISBN 978-975-06-1681-5 1. Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde 40.000 adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Ocak 2013  ii İçindekiler Önsöz .... iv 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişimi 2 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları .. 32 3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri 50 4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Uygulamaları 72 5. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Küresel Yaklaşım 90 6. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 112  iii Önsöz Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çok ciddi ve büyüyen sorunlarına dikkat çekmek ve çözmek için kurumların geliştirdiği uygulamalardan oluşmaktadır. Kurumlar, günümüzde her zamankinden daha fazla sosyal ve doğal çevre üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Büyük kurumların artışı, sosyal ve çevresel yaşam üzerindeki etkilerinin fark edilmesi kurumların sosyal sorumluluğu şeklinde ele alınmaya başlamıştır. Kurumlar gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında topluma, çalışanlarına ve diğer paydaşlarına yönelik bir dizi iletişim çabası yürütmektedir. Gerçekleştirilen uygulamalara paydaşların katılımı ve desteği için çeşitli iletişim araçları ve stratejilerini kullanılmaktadır. Kurumlar, KSS uygulamaları kapsamında toplum yararını gözetmelerinin yanında kurumsal itibarlarının arttırmayı da hedeflemektedir. KSS, kurumsal kimliğin şekillenmesi ve kurumsal itibarın korunması için bir yöntem olarak ele alınmaktadır. KSS kavramı oldukça geniş kapsamı olan bir kavram olarak ele alınmaktadır. Toplumun ve diğer paydaşların baskısı ve deği

Recently converted files (publicly available):