• Document: Latin nyelv kezdıknek Összeállította: Odrobina László Lektorálta: Szundi Károly Szegedi Hittudományi Fıiskola Lectio prima Homerus fabulam claram narrat. Homerus poeta clarus est, bellum T...
  • Size: 234 KB
  • Uploaded: 2021-05-04 17:03:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 Latin nyelv kezdıknek Összeállította: Odrobina László Lektorálta: Szundi Károly Szegedi Hittudományi Fıiskola 2007 HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 Lectio prima Homerus fabulam claram narrat. Homerus poeta clarus est, bellum Troianum canit et gloriam magnam habet. Graeci contra Troianos bellum magnum gerunt. Graeci Troianos vincunt. Vergilius, poeta Romanus sic canit: „Arma virumque cano”, et fabulam Aeneae, viri Troiani narrat, qui in Italiam venit et deos in Latium portat, postquam cum aliis viris Troianis multas per terras errat. De Roma, de Romulo et Remo habemus fabulam claram poetarum: Amulius Ream Silviam in custodiam dat et filios geminos Reae Silviae in aqua interficere servo imperat, qui imperio domini non paret. Mars deus filios suos servat et ad pueros lupae venire imperat, quae Romulo et Remo mammas praebet. Faustulus, servus regius pueros parvos invenit et in casam suam portat, ubi pueros cum Acca Larentia educat. Sententiae: Lupus in fabula. (Terentius) Cogito, ergo sum. (Descartes) Grammatica 1. Kiejtési szabályok: ae - é s - sz ph - f oe - ı c + magas mgh - c gu gv y-ü c + mély mgh vagy msh - k qu - + mgh - kv ti - , ha rövid, ha nincs elıtte s, t, x, su sv ha utána mgh és ha nem görög a szó - ci 2, Hangsúly: kétszótagúak - 1. szótagon többszótagúak - syllaba paenultima/antepaenultima 3. Általános tudnivalók: - a latinban nincs névelı - a latinban nincs alanyi - tárgyas ragozás - a létigét jelen E/3-ban és T/3-ban is ki kell tenni 4. Latin névszók ragozása: declinatio 3 nem: masculinum, femininum, neutrum 2 szám: singularis, pluralis 5 eset: nominativus, accusativus, genitivus, dativus, ablativus szótári alak: sg. nom, sg. gen., nem (pl. fabula, fabulae f; fabula, -ae f) 5. Az 1. declinatio: a - tövőek (pl. gen. -rum végzıdésének a levágásával kapjuk meg a szó tövét) sg. gen. mindig -ae, általában nınemőek: HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 Ragozása: fabula fabulae fabulam fabulas fabulae fabularum fabulae fabulis fabula fabulis 6. A 2. declinatio: o - tövőek (pl. gen. -rum végzıdésének a levágásával kapjuk meg a szó tövét) sg. gen. mindig -i, általában hímnemőek vagy semlegesnemőek Ragozásuk: dominus, domini m bellum, belli n dominus domini bellum bella dominum dominos bellum bella domini dominorum belli bellorum domino dominis bello bellis domino dominis bello bellis 6. Az 1. illetve 2. declinatióhoz tartoznak az -us, -a, um (-er, -a, -um) végzıdéső melléknevek A mellékneveket a latinban mindig nemben, számban, esetben egyeztetni kell a hozzá tartozó fınévvel. pl. clarus 3 (=clarus, clara, clarum) clarus clara clarum clari clarae clara clarum claram clarum claros claras clara clari clarae clari clarorum clararum clarorum claro clarae claro claris claris claris claro clara claro claris claris claris 7. Az ige - szótári alak: pl. narro, narrare (jelen idı, kijelentı mód, E/1 - fınévi igenév) - négy csoport: (a-, e-, msh/rövid i -, hosszú i tövőek) narro 1 habeo 2 cano 3 venio 4 (narro, narrare) (habeo, habere) (cano, canere) (venio, venire) Praesens imperfectum indicativi activi („Présent de l’indicatif”) narro habeo cano venio narras habes canis venis narrat habet canit venit narramus habemus canimus venimus narratis habetis canitis venitis narrant habent canunt veniunt HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 Homerus, -i m Homérosz terra, terrae f föld fabula, -ae f tö

Recently converted files (publicly available):