• Document: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii
  • Size: 4.27 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 10:56:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczyslaw Nasilowski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Uaktualniające zmiany i uzupełnienia oraz nowa część piąta (Kapitalizm XXI wieku: nowe zjawiska i procesy. Wyłanianie się nowego świata?) Marek Garbicz Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016 Wydanie siódme zmienione i uzupełnione © Copyright by Wydawnictwo Key Text Warszawa 1992, 1993, 1994, 1996, 2000, 2004, 2016 Redakcja naukowa wydania siódmego prof. dr hab. Marek Garbicz Projekt okładki Maciej Lasota Redakcja wydawnicza i korekta Teresa Zwierzyńska-Bubałło (wydania 1–6) Beata Wojtasik, Jadwiga Witecka (wydanie 7) Redakcja techniczna Jolanta Ugorowska (wydania 1–6) Adam Wojtasik (wydanie 7) ISBN 978-83-64928-02-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-64928-03-1 (wersja elektroniczna) Wydawnictwo Key Text sp. z o.o. ul. Sokołowska 9/410, 01-142 Warszawa tel. 22 632 11 36, 665 108 002 www.keytext.com.pl wydawnictwo@keytext.com.pl Spis treści Przedmowa (Marek Garbicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Od autora (Mieczysław Nasiłowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Część pierwsza Wprowadzenie do ekonomii 1. Czym zajmuje się ekonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.1. Definicja ekonomii i jej interpretacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2. Modelowe ujęcie zagadnień ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.3. Mikro- i makroekonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.4. Polityka gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.5. Ekonomia pozytywna i normatywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.6. Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego . . . . . . . . . . . . . . 28 1.7. Główne pytania ekonomiczne wymagające teoretycznych odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pytania sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2. Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.1. Gospodarstwa domowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2. Gospodarstwa rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3. Przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.4 Banki komercyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.5. Giełda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.6. Bank centralny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.7. Instytucje państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pytania sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Część druga Mikroekonomia – kurs podstawowy 3. Mikroanaliza rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 3.1. Czynniki kształtujące popyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.2. Zależność między popytem a ceną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 3.3. Zależność między ceną a podażą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6 Spis treści 3.4. Stan równowagi i nierównowagi poszczególnych dóbr na rynku 71 3.5. Cena równowagi a cena maksymalna i minimalna . . . . . . . . . . . . 73 3.6. Negatywne skutki powszechnego regulowania cen przez państwo 76 3.7. Funkcje cen w gospodarce rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.8. Cenowa elastyczność popytu i jej znaczenie ekonomiczne . . . . 79 3.9. Cenowa elastyczność podaży . . . .

Recently converted files (publicly available):