• Document: TANDA PENGENAL GERAKAN PRAMUKA
  • Size: 531.92 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 12:53:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TANDA PENGENAL GERAKAN PRAMUKA Tanda Pengenal Gerakan Pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang Pramuka pada Seragam Pramuka yang menunjukan jati dirinya sebagai seorang Pramuka, satuan tempatnya bergabung, jabatan yang diembannya, kemampuan dan kecakapannya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Maksud dan Tujuan 1. Pemakaian tanda Pengenal Gerakan Pramuka ini dimaksudkan untuk mempermudah mengenal identitas diri seorang Pramuka, Satuan, Wilayah Tugas, Jabatan dan kecakapannya. 2. Tujuan dipakainya Tanda Pengenal Gerakan Pramuka yaitu: 1) Memberi motivasi kepada anggota Gerakan Pramuka agar, a. Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan tanggungjawabnya, b. Bergairah dan bersemangat dalam meningkatkan kemampuan, kecakapan dan karyanya, c. Bersungguh-sungguh melaksanakan janji dan ketentuan moral, d. Mengamalkan pengetahuan dan kecakapan sesuai tanda-tanda pengenal yang dipakainya. 2) Menanamkan dan mengembangkan, a. Rasa persaudaraan di kalangan anggota Gerakan Pramuka, b. Kesadaran ikut memiliki, memelihara dan bertanggungjawab atas dirinya sendiri, Satuan dan Organisasi, c. Kebanggaan dan rasa percaya diri, d. Jiwa kepemimpinan. Fungsi Tanda Pengenal 1. Sebagai alat pendidikan, 2. Sebagai alat pengenal, 3. Sebagai tanda pengakuan atau pengesahan, 4. Sebagai tanda penghargaan. A. TANDA UMUM Dipakai secara umum oleh semua anggota Gerakan Pramuka yang sudah dilantik, baik putra maupun putri. Macamnya : Tanda tutup kepala, setangan / pita leher, tanda pelantikan, tanda harian, tanda WOSM B. TANDA SATUAN Menunjukkan Satuan / Kwartir tertentu, tempat seorang anggota Gerakan Pramuka bergabung. Macamnya : Tanda barung / regu / sangga, gugusdepan, kwartir, Mabi, krida, saka, Lencana daerah, satuan dan lain- lain. Tanda Tutup Kepala : 1) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang puteri dipasang pada bagian depan topi, tepat di tengah. 2) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Puteri lainnya serta orang dewasa wanita, dipasang pada pici sebelah kiri depan 2 cm dari sisi depan pici tersebut. 3) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang dan Pramuka Penegak Putera, dipasang pada baret, tepat di atas bingkai baret, disebelah atas pelipis kiri pemakainya. 4) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Pandega dan orang dewasa pria, dipasang pada pici hitam di sebelah kiri depan, 2 cm dari sisi depan dan 1 cm dari sisi atas pici yang bersangkutan. Tanda Harian Gerakan Pramuka Tanda Harian Gerakan Pramuka berbentuk gambar tunas kelapa, dibuat dari logam berwarna kuning emas, tanpa bingkai dan tanpa dasar.Tanda Harian Gerakan Pramuka dikenakan pada pakaian sehari-hari, dan tidak dibenarkan pakaian seragam Pramuka, dilekatkan pada leher baju sebelah kiri, atau di dada sebelah kiri kira-kira 4 - 5 cm di atas saku. C. TANDA JABATAN Menunjukkan jabatan dan tanggungjawab seorang anggota Gerakan Pramuka dalam lingkungan organisasi Gerakan Pramuka Macamnya : Tanda pemimpin / wakil pemimpin barung / regu / sangga, sulung,pratama, pradana, pemimpin / wakil krida / saka, Dewan Kerja, Pembina, Pembantu Pembina, Pelatih, Andalan, Pembimbing, Pamong Saka, Dewan Saka dan lain-lain. Tanda Pemimpin Barung (Utama) dan Wakilnya : a. Tanda Pemimpin Barung Utama, Pemimpin Barung dan Wakilnya dibuat dari kain, berbentuk “Janur” (daun kelapa) berwarna hijau, tiap janur berukuran panjang 5 cm lebar 0,7 cm dan jarak tiap janur 0,5 cm. b. Pemimpin Barung Utama memakai tiga helai janur hijau. c. Pemimpin Barung memakai dua helai janur hijau. d. Wakil Pemimpin Barung memakai satu helai janur hijau. Tanda Pemimpin Regu (Utama) dan Wakilnya : a. Tanda Pemimpin Regu Utama (Pratama) Pemimpin Regu dan Wakilnya sama dengan di atas, dengan janur berwarna Merah b. Pemimpin Utama (Pratama) memakai tiga helai janur merah c. Pemimpin Regu memakai dua helai janur merah. d. Wakil Pemimpin Regu memakai satu helai janur merah. Tanda Pemimpin Sangga (Utama) dan Wakilnya : Æ Tanda Pemimpin Sangga Utama, Pemimpin Sangga dan Wakilnya sama dengan di atas, dengan janur berwarna kuning. a. Pemimpin Sangga Utama memakai tiga helai janur kuning. b. Pemimpin Sangga memakai dua helai janur kuning. c. Wakil Pemimpin Sangga memakai satu helai janur kuning. Tanda Pemimpin Satuan Pandega (bila diperlukan) : Bahan, bentuk dan ukuran sama di atas, dengan janur berwarna coklat tua. a. Koordinator Pemimpin Satuan memakai tiga helai janur coklat tua. b. Pemimpin Satuan memakai dua helai janur coklat tua. c. Wakil Pemimpin Satuan memakai satu helai janur coklat tua. D. TANDA KECAKAPAN Menunjukkan kecakapan, ketrampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap, tingkat usaha seorang Pramuka dalam bidang tertentu, sesuai golongan usianya. Macamnya : Tanda kecakapan umum / khusus, pramuka garuda dan tanda keahlian lain bagi orang dewasa. TANDA KECAKAPAN UMUM TKU (Tanda Kecakapan Umum) adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam Gerakan Pramuka di samping TKK (Tanda Kecakapan Khusus). Tanda Ke

Recently converted files (publicly available):