• Document: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • Size: 134.63 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 19:52:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Opracowała mgr Jolanta Bajorek Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym Materiał programowy: 1. Doświadczam samodzielności i przyswajam nawyki higieniczno-kulturalne • opanowanie umiejętności samodzielnego mycia zębów (poznanie poszczególnych etapów tej czynności i dokładne ich wykonywanie „ABC... Program Wychowania Przedszkolnego XXI wieku”, s. 38) 2. Stosowanie profilaktyki zdrowotnej • rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz potrzeby stałego kontrolowania i leczenia zębów „ABC... Program Wychowania Przedszkolnego XXI wieku”, s. 35 Grupa wiekowa: pięciolatki, sześciolatki Temat zajęć: Jak dbać o zęby? - Poznajemy zawód stomatologa. Cele: dydaktyczny: - zapoznanie dzieci z nowym zawodem, - uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dbania o zęby (prawidłowe odżywianie, prawidłowe mycie zębów), wychowawczy: - wdrażanie do właściwego zachowania się podczas badań i opanowanie lęku przed koniecznymi zabiegami, - wpajanie nawyków higienicznych. Metody: - czynna - zadania stawiane dzieciom do wykonania, - słowna - rozmowa, wiersze, zagadki, - oglądowa - pokaz, obserwacja. Środki dydaktyczne: wiersze („Chory ząbek” H. Bechlerowej, „Jak dbać o zdrowe zęby” B. Burakowskiej), ilustracje do treści wierszy, zagadki, rekwizyty, makieta zęba, ilustracje przedstawiające zdrowe produkty spożywcze (komplet dla każdego dziecka), karta do pracy indywidualnej dla każdego dziecka. Organizacja zajęć: całą grupą w sali przedszkolnej. Czas trwania: około 30 minut 1 Przygotowanie dzieci: Dzieci wiedzą, że „czystość to zdrowie”, mają nawyk mycia zębów, znają piosenki i wiersze o tematyce zdrowotnej. Przebieg zajęć 1. Wstęp Podanie tematu i celu zajęcia: Dzisiaj na zajęciach porozmawiamy o swoich zębach, co jeść, jak dbać o zęby, żeby zawsze były zdrowe. A jeżeli któryś ząb zachoruje, to gdzie go leczyć. 2. Rozwinięcie Nauczycielka deklamuje wiersz „Chory ząbek” H. Bechlerowej. Ledwie wrócił Grześ z przedszkola ząb okropnie go rozbolał. Ząbek bolał, płakał Grześ i kolacji nie mógł jeść. Więc orzekli wszyscy zgodnie, że Grześ pójdzie do przychodni. W poczekalni jasnej, dużej, chcesz - obrazki to oglądaj chcesz - masz misia i wielbłąda A dentystka uśmiechnięta. Grzecznie mówi do pacjenta - choć tu bliżej, Grzesiu, siadaj, zaraz chory ząbek zbadam. Nauczyciel: Dlaczego Grześ płakał po powrocie z przedszkola? Dziecko: Bo go rozbolał ząb. Nauczyciel: Co postanowiła rodzina? Dziecko: Grześ musi iść do stomatologa, żeby leczyć ząb. Nauczyciel: Kto z was był już kiedyś u stomatologa? Czym zajmuje się stomatolog? Dziecko: Leczy zęby, przegląda. Nauczyciel: 2 Czy wizyty u stomatologa trzeba się bać? Dziecko: Tak, bo jak leczy zęby, to boli. Nauczyciel: Sam przegląd zębów nic nie boli. Pani tylko ogląda zęby i sprawdza, czy któryś nie jest chory. Ale chory ząb boli i leczenie (borowanie) też trochę boli. Ale jest to ból do wytrzymania, taki jak np. uszczypnięcie i szybko mija. Dlatego nie trzeba się bać wizyty u stomatologa. Nauczyciel: A wracając do Grzesia, jak myślicie, jak doszło do tego, że Grześ miał chory ząb? Dziecko: Bo nie dbał o zęby. Nauczyciel: Co nam może pomóc w dbaniu o zęby? Dziecko: Codzienne mycie zębów po jedzeniu. Zgadywanie nazwy na podstawie podanych określeń słownych. Nauczyciel: Będziemy teraz rozwiązywać zagadki na temat pielęgnacji jamy ustnej. 1. Każdy z nas, dopóki nieduży tylko ich dwadzieścia ma. Choć wypadną, będą nowe i to aż trzydzieści dwa. (zęby) 2. Kolorowa rączka, czupryna "na jeża", kiedy z niej korzystam, to zęby wyszczerzam. (szczotka do zębów) 3. Schowała się w tubie, używać jej lubię, a i mała szczotka chętnie się z nią spotka. (pasta do zębów) Dzieci mają przed sobą komplet obrazków przedstawiających odpowiedzi. Podnoszą w górę obrazek z prawidłową odpowiedzią. Jedno dziecko umieszcza 3 rekwizyty na tablicy. PASTA SZCZOTKA KUBEK Jak dbać o zęby? Nauczyciel: Co jeszcze musimy robić, żeby mieć zdrowe zęby? Dziecko: Nie możemy jeść słodyczy. Nauczyciel: Tak, musimy się prawidłowo odżywiać. Na tablicy mamy obrazek, który w dużym powiększeniu przedstawia nasz ząb. Zobaczcie, jaki jest uśmiechnięty, bo jest zdrowy. Waszym zadaniem jest wybrać te produkty, które są zdrowe dla zębów. Co możemy jeść, żeby nasze zęby były zawsze takie „uśmiechnięte” - zdrowe? Każde dziecko ma zestaw do pracy indywidualnej, jedno wybrane dziecko układa na tablicy. Wiersz "Jak dbać o zdrowe zęby" E. Burakowskiej Jeśli chcesz wyglądać ładnie, czyść swe zęby wciąż dokładnie. J nie tylko przedn

Recently converted files (publicly available):