• Document: Pedologie a ochrana půdy. Bořivoj Šarapatka
  • Size: 1.86 MB
  • Uploaded: 2018-11-27 20:48:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bořivoj Šarapatka doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. – Vysokoškolská učebnica autora profe- sora Bořivoja Šarapatku pod názvom „Pedologie a ochrana půdy“ predstavuje moderne poňatú odbornú publikáciu, ktorá originálnym spôsobom spracúva problematiku pôdy, jej významných funkcií vo väzbe na tak potrebnú ochranu pôdy a krajiny. Komplexný prístup k štúdiu pedológie predstavuje veľmi cenný prínos k súčasnému poznaniu pôdneho krytu, ktorý je východiskom pre posky- tovanie v súčasnosti veľmi vysoko hodnotených pôdnych ekosystémových služieb. Autor svojim dielom opäť preukázal, že je uznávanou a erudovanou vedeckou osobnosťou v problematike základného i aplikovaného pôdoznalec- Pedologie kého výskumu nielen doma, ale aj v zahraničí. doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. – Nová kniha z oboru pedologie určená pro studenty a širokou odbornou veřejnost je didakticky výborně koncipovaná Pedologie a ochrana půdy  a svědčí o autorově erudici. Způsobem pochopitelným a dobře zapamatovatel- a ochrana půdy ným jsou vysvětleny složité půdní procesy, které se v řadě publikací neobejdou bez složitého matematického aparátu. Pedologie se tak v posledních desetiletích stala v očích veřejnosti spíše akademickou vědou. Věřím, že předkládaná publi- kace tento pohled změní a každý čtenář mající vztah k přírodě pochopí význam půdy jako nedílné složky životního prostředí zasluhující úctu a ochranu. Potěšitelné je i zařazení kapitol o nových pohledech na klasifikaci a rozšíření půd ve světě, což Bořivoj Šarapatka bude, vedle dalších částí knihy, významným informačním zdrojem. Přeji nové knize, aby se stala dobrým a oblíbe- ným průvodcem pedologií a aby přispěla ke zdůraznění významu půdy pro nás i generace následující. Obsah Slovo úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Slovo autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 Úvod do pedologie a vývoj disciplíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Zvětrávání a vznik minerálního podílu půdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.1 Typy zvětrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2 Klima ovlivňující zvětrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3 Klasifikace produktů zvětrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3 Život v půdě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1 Počty organismů, biomasa a jejich aktivita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2 Hlavní zástupci edafonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.3 Životní podmínky edafonu a možnosti zlepšování půdně biologických parametrů . . . . . . . . . . . . . . . . 39 4 Organická hmota půdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.1 Rozklad organické hmoty v různých podmínkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.2 Humus, jeho třídění a obsah v půdách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.3 Stanovení organických látek v půdě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5 Sorpce v půdě, koloidní vlastnosti minerální a organické složky půd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.1 Rozdělení koloidů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.2 Typy

Recently converted files (publicly available):