• Document: БОТАКОЗ ИВАТОВНА САРСЕНБАЕВА
  • Size: 737.26 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 19:04:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Ғылыми кітапхана Министерство образования и науки РК Западно-Казахстанский государственный университет им М. Утемисова Научная библиотека БОТАКОЗ ИВАТОВНА САРСЕНБАЕВА Орал - Уральск, 2018 ББК 91.9:63 С 20 УДК 016:929 Сарсенбаева Ботакоз Иватовна: биобиблиографиялық көрсеткіш. - Орал: М. Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2018. - 26 б. Ұсынылып отырған биобиблиографиялық көрсеткіш – педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ботакоз Иватовна Сарсенбаеваға арналады. Библиографияға ғалымның өмірі мен шығармашылық қызметін сипаттайтын мәліметтер, оның еңбектері мен ол туралы жазылған дүниелер хронологиялық әріптермен енгізілген. Көрсеткіш ғалымдарға, ізденушілерге, студенттерге, оқытушыларға, көзі қырақты көпшілік оқырман қауымға арналады. Сарсенбаева Ботакоз Иватовна: биобиблиографический указатель.- Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М.Утемисова, 2018.- 26 с. Предлагаемый биобиблиографический указатель посвящен доктору исторических наук, профессору Сарсенбаевой Ботакоз Иватовне. В указатель включены материалы, характеризующие жизнь и творческую деятельность ученого, перечень ее публикаций и материалы о ней. Материалы расположены в хронологическом порядке. Указатель предназначен для студентов, преподавателей, научных работников и широкого круга читателей. ББК 91.9:63  М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2018 2 3 ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ДОЦЕНТ БОТАКОЗ ИВАТОВНА САРСЕНБАЕВАНЫҢ ӨМІРІ МЕН ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БЕЛЕСТЕРІ 1948 жылы 27 сәуір күні Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласында туылған; 1966-1970 жж. – «Ағылшын тілі» мамандығы бойынша А. С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтында аспирантурада оқыды; 1970-1971 жж. - № 4 мектепте ұстаздық қызметін атқарады; 1971-1975 жж. - Медицина мектебінің комсомол комитетінің хатшысы; 1975-1976 жж. - ҚР ЛКСМ «Спутник» облыстық комитетінің референті; 1976-1977 жж. - А. С. Пушкин атындағы ОПИ «Педагогика және психология» кафедрасының стажер-зерттеушісі; 1977-1978 жж. - КСРО Педагогикалық ғылымдар Академиясының жалпы және педагогикалық психология институтының стажер- зерттеушісі; 1978-1981 жж. - СССР Педагогикалық ғылымдар академиясының жалпы және педагогикалық психология институтының аспиранты; 1981 ж. - Педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді; 1981-1985 ж. - А. С. Пушкин атындағы ОПИ «Педагогика және психология» кафедрасының аға оқытушысы; 1985 ж. - А. С. Пушкин атындағы ОПИ «Педагогика және психология» кафедрасының доценті; 1986-1987 жж. - А. С. Пушкин атындағы ОПИ жас пионерлер мен комсомол жұмыстарының теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгеру

Recently converted files (publicly available):