• Document: İLKÖĞRETİMDE KAVRAM VE ZİHİN HARİTALARI İLE DESTEKLENMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  • Size: 5.18 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 09:41:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İLKÖĞRETİMDE KAVRAM VE ZİHİN HARİTALARI İLE DESTEKLENMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özlem AKTAŞ İzmir 2012 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İLKÖĞRETİMDE KAVRAM VE ZİHİN HARİTALARI İLE DESTEKLENMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özlem AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU İzmir 2012 i TEŞEKKÜR Tez çalışmamın her aşamasında engin bilgi ve birikimiyle beni yönlendiren ve çalışma azmiyle her zaman bana örnek olan, onu tanıdığım andan itibaren hayranı olduğum danışmanım ve değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU’ ya teşekkür ederim. Tez çalışmam sürecinde daima desteğiyle yanımda olan, testlerin değerlendirilmesinde, sonuçların yorumlanmasında bana yol göstererek değerli vaktini benim için harcayan hocam Yrd. Doç. Dr. Hale YETİM’ e ve büyük desteklerinden dolayı Öğr. Gör. Nusret KASAP’ a teşekkür ederim. İstatistik konusunda yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Şeref TAN hocama ve Yrd. Doç. Dr. Murat ELLEZ’ e teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte, bana her zaman destek olan, olumlu ve farklı bakış açılarıyla yeni pencereler açan ve her türlü zor işlerde cesaretlendiren babam Murat AKTAŞ’ a, hayatımı kolaylaştıran annem Neriman AKTAŞ’ a ve sorgulayan tavrı, eleştirel tarzıyla farklı bakış açıları sunan, varlığını ve desteğini gizli kapılar ardından her zaman hissettiren kardeşim Özgür Ali AKTAŞ’ a teşekkür ederim. Hayatım boyunca maddi ve manevi desteğini benden hiç esirgemeyen dedem Mehmet AKTAŞ’ a, amcam Davut AKTAŞ’ a ve boncuk gözlerinde huzur bulduğum canım babaannem Saniye AKTAŞ’ a teşekkür ederim. Ayrıca her yıldığım anlarda beni yeniden canlandıran dostum Döne ÖKSÜZ’ e bana güç ve moral verdiği için teşekkür ederim. Bu süreçte bana evini ve kucağını açan canım halam Birdane BEKDEMİR’ e ve eşi Musa BEKDEMİR’ e çok teşekkür ederim. Varlığı ve esprileriyle mutluluk kaynağım olan, her türlü destek ve yardımlarından dolayı Sunal GÜZEL’ e teşekkür ederim. Özlem AKTAŞ ii İÇİNDEKİLER Sayfa No TEŞEKKÜR ……………………………………………………………………….i İÇİNDEKİLER …………………………………………………………..............ii TABLOLAR LİSTESİ …………………………………………………………....v ŞEKİLLER LİSTESİ …………………………………………………………….vi ÖZET …………………………………………………………………….............vii ABSTRACT .……………………………………………………………………..viii BÖLÜM I 1. GİRİŞ …………………………………………………………………………..1 1.1. Araştırmanın Problem Durumu …………………………………...................1 1.1.1. Kavram Haritaları ………………………………………………...................4 1.1.1.1. Kavram Nedir? ………………………………………………….................4 1.1.1.2. Kavram Öğretimi ……………………………………………….................5 1.1.1.3. Kavram Haritalarının Dayandığı Öğrenme Kuramları ………...................7 1.1.1.4. Kavram Haritası …………………………………………………………...12 1.1.1.5. Kavram Haritası Oluşturma ……………………………………………….15 1.1.1.6. Kavram Haritalarının Yararları …………………………………...............18 1.1.2. Zihin Haritaları ……………………………………………………...............19 1.1.2.1. Zihin Haritalarının Oluşturulması ………………………………...............21 1.1.2.2. Zihin Haritalarının Yararları …………………………………

Recently converted files (publicly available):