• Document: Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog
  • Size: 492.99 KB
  • Uploaded: 2018-10-22 11:53:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål – Faghæfte 19 – Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4 - 2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag, maj 2005: 37.500 stk. ISBN 87-603-2443-0 ISBN (WWW) 87-603-2445-7 ISSN 1399-2260 Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie (Online) ISSN 1399-7394 Internetadresse: www.faellesmaal.uvm.dk Udgivet af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Området for Grundskolen Bestilles (UVM 5-464) hos: Undervisningsministeriets forlag Strandgade 100 D 1401 København K Fax nr. 3392 5219 E-mail: forlag@uvm.dk Tlf. nr. 3392 5220 eller hos boghandlere Repro og tryk: Scanprint A/S 2 Printed in Denmark 2005 Indhold 4 Forord Fælles Mål – Dansk som andetsprog – Indhold 5 Indledning 7 Folkeskolens formål 8 Om Fælles Mål 10 Læreplan 10 Signalement af faget 11 Formål for faget 12 Slutmål 12 Efter 9./10. klassetrin 14 Trinmål 14 Efter 2. klassetrin 15 Efter 2 års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin. Alder 11-18 år 18 Efter 5. klassetrin eller efter 5 års undervisning for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse. Alder 11-18 år 20 Efter 7. klassetrin eller efter 7 års undervisning for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse. Alder 13-18 år 22 Efter 9. klassetrin 24 Efter 10. klassetrin 28 Trinmål – synoptisk opstillet 38 Beskrivelser 38 Udviklingen i undervisningen på 1. og 2. klassetrin 41 Udviklingen i undervisningen i de første to år for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin 46 Udviklingen i undervisningen på 3., 4. og 5. klassetrin Udviklingen i undervisningen i 2. forløb for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse 50 Udviklingen i undervisningen på 6. og 7. klassetrin Udviklingen i undervisningen i 3. forløb for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse 53 Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. klassetrin 58 Beskrivelser og trinmål – synoptisk opstillet 85 Læseplan 85 1. forløb – 1.-2. klassetrin 87 De første to års undervisning for elever, der er ankommet til Danmark efter 2. klassetrin 90 2. forløb – 3.-5. klassetrin 2. forløb for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse 92 3. forløb – 6.-7. klassetrin 3. forløb for elever, der har startet deres skoleforløb i Danmark efter 2. klasse 94 4. forløb – 8.-9. klassetrin 97 5. forløb – 10. klassetrin 100 Undervisningsvejledning 3 Fælles Mål – Dansk som andetsprog – Forord Forord Med fornyelsen af folkeskoleloven i 2002 har regeringen først og fremmest ønsket at styrke fagligheden. Eleverne skal – uanset hvor i landet de går i skole – have mulighed for at tilegne sig de samme kundskaber og færdigheder, og enhver må kunne danne sig et overblik over, hvilke mål der arbejdes hen mod. Det er en for- udsætning for at sikre kvaliteten i folkeskolen. De nye faghæfter hedder FÆLLES MÅL. Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner. For det første de bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder (slut- mål) og trinmål samt mål og bindende indholdsbeskrivelser for børnehaveklassen. For det andet de vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervis- ningen frem mod trin- og slutmål. Når de lokale læseplaner og beskrivelser er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, bliver også de bindende – og dermed fælles – for den enkelte skole. Fælles Mål har til hensigt at gøre det muligt at følge udviklingen i elevernes kund- skabstilegnelse – fra de starter i børnehaveklassen, til de forlader folkeskolen. I en rummelig folkeskole skal der være udfordringer for alle børn. Skolens undervisning

Recently converted files (publicly available):