• Document: Paleo-aktueel Richtlijnen voor auteurs
  • Size: 126.34 KB
  • Uploaded: 2018-11-28 14:31:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Paleo-aktueel Richtlijnen voor auteurs Groninger Instituut voor Archeologie Paleo-aktueel: Richtlijnen voor auteurs INHOUD 1. Algemeen 1.1 Doel 1.2 Product 1.3 Doelgroep 1.4 Onderwerpen 1.5 Presentatie/opmaak 1.6 Redigeren 1.7 Deadlines 2. Redactie 2.1 Samenstelling 3. Auteursrichtlijnen Paleo-aktueel: Richtlijnen voor auteurs 1. ALGEMEEN 1.1. Doel Paleo-aktueel is vooral bedoeld om een eerste indruk te geven van onderzoek, opgravingen en veldverkenningen van het afgelopen jaar, waarvan de definitieve publicatie nog wel even op zich kan laten wachten. 1.2. Product Paleo-aktueel is een jaarlijkse uitgave van het Groninger Instituut voor Archeologie en geeft een indruk van een deel van het lopende onderzoek. Taal: Nederlands. 1.3. Doelgroep Het brede lezerspubliek bestaat uit o.a. collega’s, subsidiënten, bestuurders, studenten en andere bij het onderzoek betrokkenen. Paleo-aktueel heeft een oplage van 400 stuks. 1.4. Onderwerpen Verslagen van onderzoeken, opgravingen en veldverkenningen in (Noord-) Nederland en wisselend per nummer ook in landen als: Italië, Griekenland, Egypte en Duitsland. Paleo- aktueel bevat korte, leesbare artikelen, met een vooruitblik op ontwikkelingen in de archeo- logie die soms pas over vele jaren via de wetenschappelijke vakbladen bekend worden. 1.5. Presentatie/ opmaak Paleo-aktueel verschijnt jaarlijks in de vorm van een jaarboek, met een wisselende vormgeving en omslagontwerp. 1.6. Redigeren De algemene Paleo-aktueel-redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te redigeren, om gevoelige informatie te verwijderen en om artikelen te weigeren. 1.7 Deadlines Deadline aanmelden: 1 maart 2015 Deadline kopij: 1 juni 2015 Paleo-aktueel: Richtlijnen voor auteurs 2. REDACTIE 2.1. Samenstelling Administratieve redactie Sarah Willemsen Vaste leden wetenschappelijke redactie Daan Raemaekers Elisabeth van ’t Lindenhout Daarnaast wordt per editie een ‘pool’ samengesteld van redactieleden, afhankelijk van de onderwerpen van de ingestuurde artikelen. Beeldredactie & vormgeving Siebe Boersma Taken administratieve redactie: - Werving - Coördinatie redactie - Aanspreekpunt auteurs, redacteurs en uitgever - Plannen en voorbereiden van redactievergaderingen - Distributie: ruilverkeer, presentexemplaren, PR- en Recensie-exemplaren Taken redactie: - Selectie - Inhoudelijke redactie - Controleren van taal, spelling, uniformiteit, literatuurlijst, figuur- en literatuurverwijzingen, etc. Taken beeldredacteur/vormgever: - Controleren van gebruikte afbeeldingen op kwaliteit - Opmaak van de aangeleverde kopij na 1 oktober 2015 - Contact met auteurs na 1 oktober 2015 - Aanleveren van pdf aan uitgever Barkhuis Paleo-aktueel: Richtlijnen voor auteurs 3. RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS Aanlevervoorwaarden Paleo-aktueel 26 Aanleverdatum kopij Uiterlijk 1 juni 2015 bij het secretariaat (gia@rug.nl) Aanleverwijze tekst Digitaal in Word format zonder opmaakstijlen en kleuren (platte tekst) Maximaal aantal woorden 3750* (ca. 550 woorden per pagina in Word, eerste pagina ca. 450 voor een artikel zonder woorden) afbeeldingen *Inclusief: hoofdtekst, summary, noten en literatuur Maximaal aantal woorden voor Afhankelijk van het aantal en het formaat van de afbeeldingen. een artikel met afbeeldingen Voorbeeld: 3 afbeeldingen die op ca. 1,5 pp. passen, nog 5,5 pp. over = ca. 3000 woorden voor tekst. Maximaal aantal pp. in druk 7 inclusief afbeeldingen en tabellen Maximaal aantal afbeeldingen 5 Aanlevereisen afbeeldingen • Afbeeldingen aanleveren bij het secretariaat • Tekenwerk aanmelden bij het secretariaat, waarna aan te leveren bij de afbeeldingscoördinator Siebe Boersma NB: Geen schaalstokjes in de afbeeldingen; schaal in figuurbijschrift. Onderstaande voorwaarden gelden bij een (minimale) afbeeldingsbreedte van 133 mm: • Minimale resolutie: 300 dpi • Foto’s: JPEG/TIF format(resolutie 300 dpi) • Zwart-wittekeningen: TIF format (resolutie minimaal 600 dpi) • Kleurentekeningen: TIF format (resolutie minimaal 600 dpi) Paleo-aktueel is een fullcolour tijdschrift. Lever daarom s.v.p. zoveel mogelijk afbeeldingen in kleur aan. Aanlevereisen tabellen en • Beperk tabellen tot een minimum gezien de beperkte omvang grafieken van het tijdschrift. Tabellen en grafieken niet opnemen in de tekst, maar apart aanleveren • Tabellen: bronbestanden in Word of Excel • Grafie

Recently converted files (publicly available):