• Document: Tekstverbanden. voorbeelden en oefeningen
  • Size: 612.11 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 17:55:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Tekst- verbanden voorbeelden en oefeningen tekstverbanden  tegenstelling  opsomming  oorzaak – gevolg  reden, verklaring  toelichting, uitleg  conclusie  samenvatting  voorwaarde  vergelijking  doel – middel  voorbeeld, bewijs tegenstelling 2 voorbeelden, wat is het signaalwoord?  Het regent, maar toch word ik niet nat.  Ik kreeg prachtige cadeaus voor mijn verjaardag. Een nieuwe auto, een prachtig horloge en Italiaanse schoenen. Jij was er echter niet, dat vond ik vervelend. tegenstelling 2 voorbeelden, wat is het signaalwoord?  Het regent, maar toch word ik niet nat.  Ik kreeg prachtige cadeaus voor mijn verjaardag. Een nieuwe auto, een prachtig horloge en Italiaanse schoenen. Jij was er echter niet, dat vond ik vervelend. Welke andere signaalwoorden voor tegenstelling ken je? tegenstelling  (al)hoewel  anders dan  daarentegen  daar staat tegenover dat  (desal)niettemin  doch  echter  enerzijds … anderzijds  in plaats van  in tegenstelling tot, integendeel  maar, of, ofschoon  Toch, hoewel  terwijl  weliswaar Kies een signaalwoord van tegenstelling en maak hiermee een zin. opsomming  Welke signaalwoorden voor opsomming ken je? opsomming  ten eerste, ten tweede, ten laatste, ten slotte  om te beginnen  bovendien  dan, daarna, daarnaast  eerst … dan …  en, verder  niet alleen …, maar ook …  noch … noch …, niet … en niet …  ook, tevens  toen, vervolgens  zowel … als …  etc.  Kies een van bovenstaande woorden en maak daar een opsomming mee. oorzaak - gevolg  Wijs in de volgende zinnen aan:  het signaalwoord  de oorzaak  het gevolg Let op: in de zinnen is sprake van meer signaalwoorden, meer oorzaken, of meer gevolgen! oorzaak - gevolg  Devele auto's op de snelweg veroorzaken een hoop luchtverontreiniging. Hierdoor gaan jaarlijks ca. 4500 mensen eerder dood. Je kunt beter niet langs een snelweg gaan wonen. oorzaak - gevolg  Devele auto's op de snelweg veroorzaken een hoop luchtverontreiniging. Hierdoor gaan jaarlijks ca. 4500 mensen eerder dood. Je kunt beter niet langs een snelweg gaan wonen. 2 signaalwoorden / oorzaak / 2 gevolgen oorzaak - gevolg  Johan (10 jaar en autistisch) heeft in Curaçao therapie met dolfijnen gehad. Als gevolg daarvan is hij veel beter aanspreekbaar geworden. Hij is nu zelfs in staat, om eenvoudige vragen te beantwoorden. oorzaak - gevolg  Johan (10 jaar en autistisch) heeft in Curaçao therapie met dolfijnen gehad. Als gevolg daarvan is hij veel beter aanspreekbaar geworden. Hij is nu zelfs in staat, om eenvoudige vragen te beantwoorden. signaalwoord / oorzaak / 2 gevolgen oorzaak - gevolg  Eén op de acht kinderen is te zwaar. Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. Daarom zijn een gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk. oorzaak - gevolg  Eén op de acht kinderen is te zwaar. Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. Daarom zijn een gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk. signaalwoord / 2 oorzaken / gevolg oorzaak - gevolg  aangezet door  daardoor, door, doordat  dus  gestimuleerd/geïnspireerd/veroorzaakt door  hierdoor  met als gevolg  naar aanleiding van  op het idee gebracht door  vanwege, wegens  zodoende Kies een van deze signaalwoorden en maak hiermee een zin. reden, verklaring  aangezien  daarom  immers  namelijk  omdat  want reden, verklaring Ik ga niet naar het feest, want ik heb geen zin. Omdat ik het druk heb, kan ik niet naar haar verjaardag. Jullie gaan flink oefenen, je wilt immers altijd nieuwe dingen leren. Aangezien we niet genoeg geld hebben, kunnen we die verbouwing nu niet laten doen. We komen deze keer met de auto naar jou toe, het duurt met openbaar vervoer namelijk ruim drie uur. reden, verklaring Ik ga niet naar het feest, want ik heb geen zin. Omdat ik het druk heb, kan ik niet naar haar verjaardag. Jullie gaan flink oefenen, je wilt immers altijd nieuwe dingen leren. Aangezien we niet genoeg gel

Recently converted files (publicly available):