• Document: Fiskeguide. vemdalen.se
  • Size: 3.39 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 20:54:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Fiskeguide vemdalen.se Dröm fiske Vägen till ditt bästa fiske Fiskeguiden visar dig vägen till ditt fiskeparadis. Spän- nande ädelfiske finns i våra lättåtkomliga sjöar, tjärnar och strömmar. Allt är vackert inbäddat i skog, vildmark och fjällnatur. Här finns fiskemöjligheter för hela familjen. Självklart även för de mest avancerande och kräsna. För varje fiskare är fisket i områdets rena och friska vatten en måste- upplevelse. Här finns fisk med naturlig kvalité. Fiskelyckan kräver varken exklusiv utrustning eller avancerade kunskaper. Vår guide ger dig värdefulla råd. De lokala fiskevårdsföreningarna jobbar hårt för att vårda fisken och fiskevattnen och göra fisket åtkomligt för alla. Stigar markeras, rastkojor byggs och vindskydd och eldstäder görs i ordning. På många ställen finns båtar att hyra. Här är det aldrig långt till drömfisket. Ofta väntar det bara en kort promenad från bilen. I våra fiskevatten finns också Put & Take-tjärnar där det planteras in röding och öring. Där väntar det perfekta nybörjar- och familjefis- ket – med stora chanser till napp! Våra fiskar Harr Den delikata harren fiskas hela sommaren. Bäst mår den i ström- mande, syrerika vatten och den finns från fjällen ner i skogslandet. Harren är inte så skygg, den äter ytföda och vakar ofta. Ofta finns den i lugna sel eller där en ström går in eller ut från ett större sel. Den är inte så nogräknad med vad den äter och det går att komma nära. Fiske med spinnare kan ge utmärkta resultat. Öring Den här gynnaren kräver friska, rena vatten. Därför är den vanli- gast – i strömmande åar, älvar och bäckar, i tjärnar och sjöar. Den skygga öringen smyger man sig på, i skydd av buskar och träd. Den ser bra och den känner de minsta vibrationer. Öringen hugger på det mesta. Flugfiske är vanligast, men även spinnare fungerar. Spinnfiske med wobbler kan ge riktigt grova bjässar. Röding Gädda Den här skönheten är nog drömbytet för alla fjällfiskare. Den finns Den glupske rovfisken är vanligast i skogslandets sjöar och ström- i snart sagt alla fjällsjöar och i en del skogssjöar – men den är mande vatten. Här är hösten bästa tiden för gäddfiske. Våren kan skygg och svårflirtad. Och under sommaren är den ännu lurigare än också ge rejäla hugg. Då är det lektid och då finns hannarna ofta i vanligt. Bästa tiden är runt midsommar, när rödingens favoritslända grunda vikar, där de väntar på honorna. Under högsommaren finns ”rock” kläcks. Då vakar den flitigt. Flugfiskare ska använda små de på djupet i svalare vatten och nås på kvällar och nätter då de flugor men vanligt mete och spinnfiske fungerar. söker de sig till grundare vatten. Sik Abborre Siken trivs bäst i insjöar men jagar även i de lugnare partierna i Ett spö, lina, flöte, krok och en burk mask – mer behövs inte till strömmande vatten. Den finns ända upp till gränslandet mellan skog lyckat abborrfiske. Framför allt under första halvan av sommaren och fjäll. Siken är en flitig vakare och ringarna på vattnet avslöjar är masken överlägsen allt annat. Faktum är att även fluga fungerar. den. Siken är en bra ”nybörjarfisk” eftersom den inte är lika lätt- Abborren är rikligast i skogslandets sjöar och strömmar. Lättast skrämd som t ex rödingen. Och eftersom den är både insektsätare att hitta är den morgnar och kvällar, på grunt vatten i närheten av och rovfisk kan den fångas med såväl fluga som spinnare. vassruggar och stenar. ”Bättre harrfiske är Passionerad sportfiskare svårt att tänka sig” Det var somrarna hos morfar i Hälsingland som gjorde örebroaren William Moberg-Faulds till passionerad sportfiskare. Idag är han landets ledande fiskeprofil med snart 200 TV-program om fiske bakom sig. Två av programmen har handlat om fiske i våra vatten i Veman och i Långå. William kommer till vårt område varje sommar för att fiska och för att ha årsmöte med gillesbröderna i anrika Dunkrokens Gille, som har sitt sommarviste i Långå. – Här finns mängder av klassiska vatten, säger William. Harren förtjänar verkligen sin plats som Härjedalens landskapsfisk. Flugfiske efter öring, röding, harr och sik är min favoritsyssla. Och visst nappar det av äkta fiskar i områdets fina vatten. – Enligt min mening är harren den absolut godaste matfisken, säger han. Möjligen i konkurr

Recently converted files (publicly available):