• Document: Ontmoeten doet er toe
  • Size: 706.76 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 13:21:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Talja Blokland Ontmoeten doet er toe een essay I Talja Blokland Ontmoeten doet er toe een essay Voorwoord Ontmoeten is een van de primaire levensbehoeften van de mens. Ontmoeten brengt je in contact met andere mensen, gedachten, ge- voelens en culturen. Ontmoeten geeft een onmisbare verrijking aan het leven doordat van elke ontmoeting iets mee wordt genomen. We gaan niet voor niets massaal op vakantie naar vreemde landen hopend op verrassende ontmoetingen. Kortom: wie zou niet willen ontmoeten? Toch zijn wij heel slecht in staat om te ontmoeten. Nog nooit is het sociaal isolement in Nederland zo groot geweest. Vereenzaming van ouderen. Het buitensluiten van allochtonen. Het nauwelijks ken- nen van je buurman. Bang op straat voor de onbekende ander. Bij deze halte in Rotterdam-Zuid wacht je niet alleen op de metro Het voorliggende essay van Talja Blokland gaat over ontmoeten. Niet over grootse vergezichten richting sociale cohesie en - inte- gratie. Maar gewoon over kleine ontmoetingen bij de bakker of de bushalte. Kleine ontmoetingen die er wel degelijk toe doen. Door kleine ontmoetingen voelt men zich bekend en weet men de ander beter te plaatsen. Door ontmoetingen raakt men thuis in de wijk. En juist daardoor voelt men zich prettiger en veiliger. De inrichting van de openbare ruimte doet er toe om elkaar te ontmoeten. Evenals de aanwezigheid en toegankelijkheid van multi- functionele gebouwen in een wijk. Vestia neemt de suggesties van Talja Blokland ter harte. Mis- schien kunt u er ook iets mee! mr Erik Th. P. Staal 2 Voorzitter Raad van Bestuur Vestia Groep 3 Palenstein in Zoetermeer wordt ingrijpend opgeknapt, ook de keukens worden onder handen genomen. Een paar containers werden verbouwd tot tijdelijk wijkrestaurant om het gemis van een eigen keuken op te vangen. Zo werd van de nood een deugd gemaakt! 1 Inleiding eerste behoefte van bewoners komt neer op het simpele ‘toevallig samenkomen’ of ‘toevallig tegenkomen’. Of allerlei vervolgen op dit alledaags ontmoeten mogelijk en wenselijk zijn is vers twee. Voor de Op straat lopen we voortdurend anderen tegen het lijf. Meestal ken- kunst van het thuis zijn doet allereerst zulk ontmoeten zelf ertoe. In nen we ze niet. Zelden leren we ze kennen. De openbare ruimte is dit essay laten we zien waarom. Vervolgens is de vraag of ontmoe- immers veelal een doorgangsruimte. We zijn op weg van thuis naar tingen leiden tot contact van meer duurzame aard, zodat mensen het werk, van school naar huis, of van familiebezoek via de bakker nieuwe netwerken vormen waarin ze steun, informatie of andere naar de sportclub en daarna naar huis. De openbare ruimte kan ook hulpbronnen vinden, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Recently converted files (publicly available):