• Document: PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ JĘZYK POLSKI
  • Size: 1.23 MB
  • Uploaded: 2018-11-27 18:51:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WPISUJE UCZEŃ KOD IMIĘ I NAZWISKO * * nieobowiązkowe PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ JĘZYK POLSKI Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 8 stron (zadania 1–22). Ewentualny brak UZUPEŁNIA ZESPÓŁ stron zgłoś nauczycielowi nadzorującemu egzamin. NADZORUJĄCY 2. Na końcu zestawu znajdują się karty przeznaczone na rozwiązania zadań 21. i 22., Uprawnienia ucznia do: a także karta odpowiedzi. dostosowania kryteriów oceniania. 3. Sprawdź, czy karta rozwiązań zawiera 4 strony. 4. Na tej stronie, na karcie rozwiązań i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod oraz nieprzenoszenia imię i nazwisko. zaznaczeń na kartę. 5. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z  czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 7. W  arkuszu znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań od 1. do 20. Grudzień 2014 zaznacz na karcie odpowiedzi w następujący sposób: • wybierz jedną z  podanych odpowiedzi i  zamaluj kratkę z  odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź A: B C D Czas pracy: 90 minut • wybierz właściwą odpowiedź i  zamaluj kratkę z  odpowiednimi literami, gdy wybrałeś odpowiedź FP (tj. Fałsz, Prawda) lub NT (tj. Nie, Tak): PP PF FF lub TT TN NN • do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacje oznaczone cyfrą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybrałeś literę B i cyfrę 1 lub litery BC: A1 A2 B2 lub AC AD BD Arkusz zawiera teksty liczące więcej niż 250 słów 8. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np. B C 9. Rozwiązania zadań 21. i 22. zapisz czytelnie i starannie w  wyznaczonych miejscach na karcie rozwiązań zadań. Pomyłki przekreślaj. 10. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać stronę opatrzoną napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. Powodzenia! Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą Język polski Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–5. Ludzie „kopie” Dlaczego staramy się dopasować do otoczenia? Ile razy w życiu zmieniamy twarz? […] I na ile świadomie powielamy wzorce z otoczenia? Każdy zna kogoś, kto bezustannie wierci nam dziurę w  brzuchu. Zadaje milion pytań, a z uzyskanych odpowiedzi tworzy piękny obrazek i wmawia wszystkim wokół, że to jego pomysł, idea. Jednak poza aroganckimi osobnikami są też tacy, którzy po cichu wychwytują to, co najlepsze z otoczenia i przenoszą do swojego jestestwa. Są też tacy, którym się zdaje, że to, co robią, jest świetne, ale potem kogoś spotykają i diametralnie zmieniają swoje nawyki, począwszy od sposobu ubierania po jedzenie. Często nie są jednak w stanie do końca pojąć logiki osoby, na której się wzorują, więc zadają pytania niby z głupia frant: „a Ty wcale, ale to wcale nie jesz mięsa?”. A zadają tego typu pytania wyłącznie dlatego, że brakuje im fragmentu układanki. Nie potrafią w  tej kwestii zdecydować, czy w ogóle pozbyć się mięsa z jadłospisu, czy może jednak czasem postawić na „coś krwistego”. Oczywiście czerpanie wzorców z  otoczenia jest czymś naturalnym, często podświadomie korzystamy z pomysłów osób nam bliskich. Jednak dobrze jest postawić granicę, by nagle nie okazało się, że jesteśmy wierną kopią współlokatora czy współmałżonka. Może warto też pomyśleć o sobie samym, zanim zaczniemy wszystko zmieniać. Każdy ma swoje życie i stawianie go na głowie, bo zdaje nam się, że ktoś ma lepszy pomysł niż my sami, na pewno nie jest dobrą strategią. Kal

Recently converted files (publicly available):