• Document: 2017 Ervaringen van Kumpen Projecten 1. Politie & Brandweer Borgloon pilootproject Confederatie Bouw Limburg lean plannen 2. Politiekantoor Hasselt op vraag van direc...
  • Size: 7.09 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 12:38:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

LEAN BOUWEN 23/05/2017 Ervaringen van Kumpen Projecten 1. Politie & Brandweer Borgloon  pilootproject Confederatie Bouw Limburg  lean plannen 2. Politiekantoor Hasselt  op vraag van directie  lean plannen  5S bouwplaatsinrichting (masterproef UHasselt) 3. Brandweerkazerne Hasselt  op eigen vraag van werfteam  lean plannen 4. Corda Campus Hasselt  korte bouwtijd opgelegd door klant  lean plannen Andere Intern proces op kantoor: “de medewerkersfiche” 23/05/2017 2 Werkgroep LeaRn in de bouw • partners pilootproject Confederatie Bouw Limburg • komt halfjaarlijks samen • kruisbestuiving en uitwisseling tussen de pilootpartners • delen van positieve ervaringen en leerpunten 23/05/2017 3 OPLEIDING LEAN 23/05/2017 Opleiding Lean • managementstraining Lean & Learn – rol van management in lerende organisatie – alle directieleden Kumpen gevolgd • practitionertraining Lean Plannen – voor projectleiders, werfleiders en aankopers – 1ste blok: bewustwording en principes Lean – 2de blok: lean plannen – 19 medewerkers gevolgd • training Lean Coachen • Master in Business Learning (MBL) – traject van 4 jaar 23/05/2017 5 LEAN PLANNEN 23/05/2017 LEAN PLANNEN 5 stappen: 1. voorbereiding met werfteam 2. partnerdag 3. plandag (=“plakdag”) 4. daily stand 5. + / Δ 6 à 8 weken 23/05/2017 7 1. voorbereiding • met werfteam (projectleider, werfleider, werkvoorbereider, planner, …) • doel • milestones ( masterplanning) • one piece flow en volgorde • voorbereiding van de partnerdag 23/05/2017 8 2. partnerdag • elke partner: ploegbaas + verantwoordelijke • kennismakingsronde • korte toelichting lean (bouwen) • voorstelling van het project • doelen • one piece flow en volgorde • milestones • alle info beschikbaar om te kunnen plannen ? • huiswerk voor stap 3 – dossier in detail bestuderen – een planning op dagniveau voor eigen werken 23/05/2017 9 2. partnerdag 23/05/2017 10 2. partnerdag + • alle bouwpartners leren elkaar kennen • maakt een goede voorbereiding van stap 3 mogelijk Δ leerpunten • elke bouwpartner moet aanwezig zijn • zo snel mogelijk organiseren 23/05/2017 11 3. plandag • dagplanning door diegenen die het werk uitvoeren (= ploegbazen) • ½ dag • post-its op grote vellen (1 vel = 1 week) • wat, waar, materieel nodig, aantal personen • Kumpen: milestones • 6 à 8 weken • samen oplossingen en verbeteringen zoeken • presentatie door elke partner • +/Δ 23/05/2017 12 3. plandag 23/05/2017 13 3. plandag 23/05/2017 14 3. plandag 23/05/2017 15 3. plandag 23/05/2017 16 3. plandag 23/05/2017 17 3. plandag 23/05/2017 18 3. plandag 23/05/2017 19 3. plandag 23/05/2017 20 3. plandag 24/05/2017 21 3. plandag + • spontane interactie tussen de partners • de planning word vooraf in detail bestudeerd, partners goed voorbereid • problemen worden vóór de werken opgelost • voorstellen aan groep = beter beeld op geheel + verkleinen kans op fouten • evaluatiemoment op einde 23/05/2017 22 3. plandag Δ leerpunten • ploegbazen moeten de planning maken • alleen partners die komende weken werken gaan uitvoeren uitnodigen • elke partner moet aanwezig zijn • partnerdag (stap 2) niet overslaan • post-its invullen met fijne stift (duidelijkheid bij fotograferen) • iedereen moet blijven tot het einde • lean al in werkvoorbereiding/aankoop toepassen • vraag naar meer milestones 23/05/2017 23 verbetervoorstel om meer milestones op de plandag mee te geven:  extra stap tussen stap 2 en 3: faseplanning  planning van een volledige bouwfase (= ruwbouw wind en waterdicht & afwerking)  post-it planning op weekniveau  uit deze faseplanning: milestones voor stap 3 23/05/2017

Recently converted files (publicly available):