• Document: D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İLE NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI YÖNERGESİ
  • Size: 182.26 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 11:13:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI İLE NAKİL VE GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI YÖNERGESİ Amaç ve Dayanak Madde 1- (1) Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğine göre hazırlanan bu yönerge; Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulunda bulunan bölümlerin Anasanat dallarına bağlı sanat dallarına alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartları düzenler. Eğitim Madde 2 – (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulunda, Müzik ve Sahne Sanatları olmak üzere iki bölümde eğitim yapılır. Bu bölümlerin Anasanat ve sanat dalları aşağıda belirtildiği gibidir. 1 - Müzik Bölümü Anasanat Dalları ve Sanat Dalları:  Piyano Anasanat Dalı Piyano Sanat Dalı Gitar Sanat Dalı Arp Sanat Dalı  Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Sanat Dalı Viyola Sanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Kontrbas Sanat Dalı  Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı Flüt Sanat Dalı Obua Sanat Dalı Klarinet Sanat Dalı Fagot Sanat Dalı 1 Korno Sanat Dalı Trompet Sanat Dalı Trombon Sanat Dalı Tuba Sanat Dalı Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı 2 - Sahne Sanatları Bölümü Anasanat Dalları ve Sanat Dalları:  Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Öğrenci Sayıları Madde 3-Öğrenci sayıları ise konservatuvar kurulunun görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınav Komisyonları Madde 4- (1) Sınav komisyonları Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Kabul-Kayıt Şartları Madde 5 – Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokuluna alınacak öğrencilerde aranacak şartlar genel ve özel koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve genel koşullar ile birlikte özel koşulları da yerine getirmeleri gerekmektedir (1) Genel Koşullar a) 4 üncü sınıftan mezun olmak, b) Mecburi ilköğretim çağı yaş grubunda olması,(Eğitim-öğretime ara vermemiş olmak) c) Sağlık durumu elverişli olmak,(Kesin kayıt yaptırılırken sağlık raporu istenmektedir.) d) Herhangi bir resmi veya özel okuldan, disiplin suçu ile ilişiği kesilmemiş olmak, (2) Özel koşullar: Adayların, başvurduğu sanat dalına ait girilmesi gereken tüm sınavlara katılmaları gerekmektedir. Sınav içerikleri Konservatuvar Kurulunun görüşü ve Konservatuvar Yönetim Kurulunun onayı ile ilan edilir. Bu sınavlarda adaylar, gireceği sanat dalı için ilan edilen şartları sağlamalıdırlar. 2 Ön Kayıt Madde 6 – ( 1) Ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri Konservatuvar Kurulunun görüşü Yönetim kurulunun onayı ile Üniversite Senatosu onayıyla belirlenerek ilan edilir. (2) Adaylar ilan edilen süre içinde başvurularını yapmak, tercih ettikleri bölüm ve Sanat Dallarına ilişkin aday kayıt formunu doldurup istenen diğer belgeleri hazırlayarak okul müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Giriş – Nakil Kabul sınavları Madde 7 - (1) Adayların Okula kabul edilebilmeleri için Kayıt – Kabul şartlarını taşımaları ve Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenen sınav komisyonunun düzenleyeceği sınavlarda başarılı olmaları gerekir. (2) Müzik ve Bale Ortaokulu bölümlerinde sınavlar, Baraj ve Kesin Kabul sınavları olmak üzere iki aşamada yapılır. Sınav içerikleri ile ilgili Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerileri, Konservatuvar Yönetim Kurulunun onayı ile ilan edilir. Bu sınavlarda adaylar, gireceği sanat dalı için ilan edilen şartları sağlamalıdırlar. (3) Bu sınavlardan, a) Baraj Sınavında Adayların bölüm ve Anasanat Dallarının gerektirdiği özel yetenek, duyuş ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Bu sınavda başarı puanı Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları yönetmeliğindeki Madde 11’in 2/b fıkrasındaki alan derslerinin başarı puanlaması ile aynı değerdedir. Adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Başarılı olanlar kesin kabul sınavına alınırlar. b) Kesin Kabul sınavında adayların sanat dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmede adayın özel yetenek, z

Recently converted files (publicly available):