• Document: Swedex B2 modelltest
  • Size: 1.41 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 16:36:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Swedex B2 – modelltest Hörförståelse Provtid: ca 30 minuter PROVDATUM:................................................................................................................................................ NAMN:.................................................................................................................................................................... FÖDELSEDATUM:.................................................................................................................................... POÄNG DEL 1...................................................................................................... /7 POÄNG DEL 2...................................................................................................... /4 POÄNG DEL 3...................................................................................................... /5 POÄNG DEL 4...................................................................................................... /4 POÄNG DEL5....................................................................................................... /5 POÄNG TOTALPOÄNG................................................................................ /25 POÄNG Folkuniversitetet Swedex B2 – modelltest Hörförståelse B2 DEL 1 – DIALOGER Du får nu höra sju dialoger. Svara på frågorna genom att kryssa för det alternativ som passar bäst. Du får 30 sekunder på dig att titta på frågorna. Mellan dialogerna är det 15 sekunders paus. Du får bara lyssna en gång. 1. Vad pratar de om? 5. Vad får vi veta om Camilla? A pappersåtervinning A Hon har precis skilt sig. B problem med kopiering B Hon är nyanställd. C pappersbrist C Hon bor i Umeå. D instruktioner för kopiering D Hon ska resa till Grekland. 2. Vad ska hon göra? 6. Hur känner hon sig? A jobba i trädgården A arg B bara slappa B hoppfull C lära sig trädgårdsskötsel C förvånad D lära sig skriva D orolig 3. Vad är det med Johanna? 7. Vad är problemet? A Hon är punktlig. A Blomsteraffären var stängd. B Hon har mycket att göra. B Han har köpt fel sorts mjölk. C Hon är ofta sen. C Han har glömt köpa blommor. D Hon tycker inte om att vänta. D De är inte bjudna till grannarna. 4. Hur känner sig Saras kolleger nu? A irriterade B besvikna C lättade D trötta 2010-12-08 2 Swedex B2 – modelltest Fortsättning, hörförståelse B2 DEL 2 – BERÄTTELSER Du får nu höra fyra personer berätta om ”En resa med komplikationer”. Välj den rubrik som passar bäst till varje berättelse. Skriv rubrikens bokstav efter berättarens nummer. Observera att det finns en rubrik för mycket. Du får 15 sekunder på dig att läsa igenom rubrikerna. Mellan berättelserna är det 15 sekunders paus. Du får bara lyssna en gång. Berättare: Rubriker: 8. Berättare nr 1 – rubrik: ................ A  Den pausen blev lång 9. Berättare nr 2 – rubrik: ................ B  En semestersabotör 10. Berättare nr 3 – rubrik: ................ C  Färjan gick utan honom 11. Berättare nr 4 – rubrik: ................ D  Glömde boka plats E  Ingen trevlig ankomst 2010-12-08 3 Swedex B2 – modelltest Fortsättning, hörförståelse B2 DEL 3 – ETT PROGRAM OM STUDENTERS MATVANOR FÖRR Du får nu höra ett program som är cirka 3 minuter långt. Medan du lyssnar ska du svara på alla frågor. Välj bara ett alternativ i varje fråga. Frågorna är i kronologisk ordning. Se på exemplet för att förstå vad du ska göra. Du får en minut på dig att läsa frågorna och se på exemplet. Programmet har inga pauser. Du få

Recently converted files (publicly available):