• Document: E U A C B L K T K. ...data: wrzesień r. klasa ANALIZA I SYNTEZA WYRAZÓW
  • Size: 394.36 KB
  • Uploaded: 2018-11-27 17:41:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

............................................................................data: wrzesień 200....r. klasa ...................... 1. ANALIZA I SYNTEZA WYRAZÓW Pokoloruj tyle okienek ile jest głosek w nazwach narysowanych zwierząt na obrazkach. 3 p. Odczytaj wyraz łącząc litery po strzałkach i połącz powstały wyraz z obrazkiem. E U A C B L 2 p. K T K O E 2. WYRÓŻNIANIE GŁOSEK NAGŁOSIE I WYGŁOSIE: Otocz jedną pętlą obrazki, których nazwy zaczynają się tą głoską. 4p. 1 Otocz jedną pętlą obrazki, w których nazwach na końcu jest ta sama głoska. 5p. 3. CICHE CZYTANIE Połącz odpowiedni wyraz z obrazkiem. pies kot kogut kura 4 p. 4. PRZYGOTOWANIE DO PISANIA Narysuj takie same figury, obok tych, które masz narysowane. 2 p. 2 Przyjrzyj się szlaczkom, rysuj takie same do końca linii, zwróć uwagę abyś nie wychodził za linię. 2 p. 5. KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH - ROZPOZNAWANIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH: Pokoloruj według podanego schematu. TRÓJKĄT - czerwony KWADRAT - zielony KOŁO - żółty PROSTOKĄT - niebieski 4 p. 6. KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH – ZNAJOMOŚC CYFR I ZNAKÓW MATEMATYCZNYCH Pomaluj tyle kółek, ile wskazuje liczba obok. 7 2 p. 3 3 Podpisz, ile kwiatków jest w okienkach. 5 p. 7. RÓŻNICE W OBRAZKACH Zaznacz kolorowym kółkiem 5 szczegółów na drugim obrazku, którymi różni się od pierwszego. 5 p. Suma punktów zdobytych: p. 4 TEST DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ WSTĘP Problem dojrzałości szkolnej nasuwa szereg wątpliwości i trudności, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. W literaturze jest zdefiniowany w następujący sposób: „Dojrzałość szkolna jest to taki poziom rozwoju, którego osiągnięcie umożliwia dziecku sprostanie wymaganiom szkoły i skuteczne przyswajanie wiedzy przekazywanej w szkole". Dojrzałość szkolna według Okonia to: „Osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowaniu treści programowych klasy pierwszej". B. Wilgocka-Oko uważa, że przy definiowaniu pojęcia dojrzałości szkolnej, jak i przy określaniu jej stopnia istotne są dwa momenty: - właściwości rozwoju dziecka i wymagania szkoły. - „Odpowiedni rozwój psychiczny jest najogólniejszym warunkiem osiągnięcia dojrzałości szkolnej, a powodzenie szkolne dziecka, czyli możliwość sprostania wymaganiom szkoły - jednym ze wskaźników tej dojrzałości". Czynniki środowiskowe i opieka wychowawcza dziecka w wieku przedszkolnym są bardzo ważne, gdyż od nich zależy poziom rozwoju dziecka określony jako dojrzałość szkolna, a ostatnio coraz częściej używane określenie „przygotowanie dziecka do nauki szkolnej". Przygotowany test pomoże częściowo ustalić poziom rozwoju dzieci 7-letnich, który należałoby wprowadzić w miesiącu wrześniu. ZAKRES BADANEJ UMIEJĘTNOŚCI Poprzez wprowadzenie testów dojrzałości szkolnej będziemy starać się sprawdzić poziom zdobytych umiejętności dziecka: • głoskowania, • rozpoznawania głosek na początku wyrazów,

Recently converted files (publicly available):