• Document: PRZEWODNIK METODYCZNY
  • Size: 1.38 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:15:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Aleksandra Bauer • Marek Wiecheć przy w spó łpracy redakcyjnej Zbigniewa Śliwińskiego PRZEWODNIK METODYCZNY PO W YBRANYCH ZABIEG ACH FIZYKA LN YCH Książka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii SPIS TREŚCI Recenzja: Prof. dr hab. n. med. Jan Wiesław Kochański........................................................... 7 Recenzja: Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki........................................................................9 Recenzja: Prof. dr hab. n. wet. Andrzej Pomianowski...........................................................11 Recenzja: Dr n. Wojciech Kiebzak...........................................................................................13 WSTĘP do wydania I I I ............................................................................................................25 Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów fizykalnych...................... 27 Tok zabiegu fizykalnego........ ,................................................................................................. 28 ROZDZIAŁ I - ELEKTROTERAPIA 1.1. Zabiegi z zastosowaniem prądu stałeg o ..........................................................................33 1.1.1. Galwanizacja................................................................................................................. 33 1.1.1.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu..............................................................33 1.1.1.2. Metodyka galwanizacji...........................................................................................36 1.1.1.3. Wskazania i przeciwwskazania do galwanizacji..................................................52 1.1.2. Jonoforeza......................................................................................................................52 1.1.2.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu...............................................................52 1.1.2.2. Metodyka jonoforezy............................................................................................. 54 1.1.2.3. Leki najczęściej stosowane do jonoforezy............................................................ 65 1.1.2.4. Wskazania i przeciwwskazania do jonoforezy..................................................... 67 1.1.3. Kąpiele elektryczno-wodne.......................................................................................... 68 1.1.3.1. Kąpiel elektryczno-wodna całkowita (galwaniczna)........................................... 68 1.1.3.1.1. Wskazania i przeciwwskazania do kąpieli elektryczno-wodnej całkowitej__ 70 1.1.3.2. Kąpiele elektryczno-wodne częściowe................................................................ 70 1.1.3.2.1. Kąpiel czterokomorowa.......................................................................................70 1.1.3.2.2. Kąpiel dwukomorowa......................................................................................... 71 1.1.3.2.3. Kąpiel jednokomorowa....................................................................................... 73 Ll.3.2.4. Wskazania i przeciwwskazania do kąpieli elektryczno-wodnych częściowych.........................................................................................................75 1.2. Zabiegi z zastosowaniem prądu impulsowego małej częstotliwości................................. 76 1.2.1. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko oraz mięśni w zaniku prostym ....... 76 1.2.1.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu................................................................ 76 1.2.1.2. Zasady wykonywania elektrostymulacji................................................................ 86 1.2.1.3. Metodyka elektrostymulacji.................................................................................. 87 1.2.2. Elektrostymulacja w skoliozach................................................................................. 101 1.2.2.1. Elektrostymulacja skolioz w metodzie FED prof. Santos Sastre Fernandez...............................................................................101 1.2.2.1.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu........................................................... 103 1.2.2.1.2. Przeciwwskazania do elektrostymulacji skolioz.............................................. 104 15 1.2.2.2. Elektrostymulacja skolioz metodą LESS prof. UWM dr hab. med. Ireneusz Kwiatkowski..............................................105 1.2.2.2.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu...................................................

Recently converted files (publicly available):