• Document: Celem niniejszego przewodnika jest udzielenie wsparcia użytkownikom przy zapoznawaniu się z nowym raportem z badania Globalna Ankieta Pracownicza.
  • Size: 460.42 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 23:05:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Celem niniejszego przewodnika jest udzielenie wsparcia użytkownikom przy zapoznawaniu się z nowym raportem z badania „Globalna Ankieta Pracownicza”. Spis treści Przegląd raportu (co powinieneś wiedzieć) 2 Wskaźnik People Index 3 Pytania diagnostyczne 5 Kwestionariusz ankiety 7 Dokument zastrzeżony i poufny | McDonald's Corporation Strona 1 Przegląd Raportu Jakie elementy w moim raporcie są najważniejsze? Nr 1: Wskaźnik People Index Wskaźnik People Index obejmuje 4 pytania, które służą do oceny realizacji naszych zobowiązań wobec pracowników i menadżerów. Wskaźnik People Index ustala się na podstawie procentu pracowników i menadżerów, którzy udzielili korzystnej odpowiedzi na wszystkie cztery pytania w ramach wskaźnika People Index. Wskaźnik People Index jest wyliczany oddzielnie dla pracowników i oddzielnie dla menadżerów. #2: Pytania diagnostyczne Pytania diagnostyczne to pytania związane z pytaniami zadawanymi w ramach wskaźnika People Index. Dzięki pytaniom diagnostycznym można dowiedzieć się, jakie działania powinny zostać podjęte w celu poprawy realizacji każdego ze zobowiązań (np. “Kadra kierownicza mojej restauracji docenia dobrze wykonaną pracę” to pytanie diagnostyczne związane z pytaniem People Index o to, czy “Kadra kierownicza mojej restauracji traktuje mnie dobrze”). Do każdego pytania w ramach wskaźnika People Index przypisanych jest od 3 do 6 pytań diagnostycznych. #3: Mocne strony i możliwości poprawy Raport prezentuje listę 5 najmocniejszych stron (pytania, dla których uzyskano najwyższy wynik) oraz 5 największych możliwości poprawy (pytania, dla których wyniki były najniższe). Są to pytania diagnostyczne, na których powinniście się skoncentrować, aby z czasem poprawić wskaźnik People Index. Dokument zastrzeżony i poufny | McDonald's Corporation Strona 2 Wskaźnik People Index Wskaźnik People Index ustala się na podstawie czterech pytań: 1. Kadra kierownicza mojej restauracji traktuje mnie dobrze. 2. W mojej restauracji McDonald’s są dobre warunki i dobra atmosfera pracy. 3. Moja praca daje mi to, co w danym momencie uważam za istotne. 4. W McDonald’s pracuje się świetnie. Wskaźnik People Index pozwala ocenić, na ile każda z restauracji wypełnia nasze zobowiązania wynikające z wartości „Good People”. Pytania zadawane dla ustalenia tego wskaźnika dotyczą najważniejszych rzeczy, do jakich zobowiązujemy się wobec każdego zatrudnionego w McDonald’s. W raporcie zastosowano nową metodę obliczania wskaźnika. Dotychczas nasz wskaźnik w badaniach ankietowych obliczany był na podstawie średniej. Nasza nowa metoda ukazuje, jaki procent pracowników i menadżerów przychylnie ustosunkował się do wszystkich pytań dotyczących realizacji naszych zobowiązań. Na przykład, jeśli wynik uzyskany przez restaurację wynosi 50% w przypadku pracowników, oznacza to, że 50% wszystkich pracowników udzieliło korzystnej odpowiedzi na wszystkie cztery pytania People Index. Oznacza to również, iż 50% pracowników udzieliło niekorzystnej odpowiedzi na co najmniej jedno z czterech pytań People Index. Najważniejsze rzeczy, jakie należy wiedzieć na temat wskaźnika People Index: Wyniki pracowników i menadżerów przedstawiono na stronie przewidzianej do prezentacji wskaźnika People Index. Podsumowanie zawiera ogólną ocenę i wyniki dla każdego z czterech pytań służących do ustalenia takiego wskaźnika. • Wartość wskaźnika People Index: Aktualna wartość wskaźnika. • Trend: zmiana aktualnej wartości wskaźnika w stosunku do wyniku uzyskanego w poprzednim badaniu ankietowym (w przypadku pierwszego badania trend nie będzie prezentowany). Dokument zastrzeżony i poufny | McDonald's Corporation Strona 3 • Szczegóły wskaźnika People Index: ogólny procent pracowników i menadżerów, którzy udzielili korzystnej odpowiedzi na wszystkie cztery pytania służące do obliczenia wskaźnika. • Przegląd najmocniejszych stron i największych możliwości poprawy: przedstawiono pięć pytań, dla których uzyskano najlepsze wyniki (mocne strony) oraz pięć pytań, dla których wyniki były najniższe (okazje do poprawy). Są to wyniki uzyskane wyłącznie dla pytań diagnostycznych. Dokument zastrzeżony i poufny | McDonald's Corporation Strona 4 Pytania diagnostyczne Pytania diagnostyczne to pytania związane z pytaniami zadawanymi w zakresie wskaźnika People Index, które pozwalają uzyskać wyniki u

Recently converted files (publicly available):