• Document: Podpis elektroniczny w obrocie prawnym. Jacek Janowski
  • Size: 648.6 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 16:17:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Podpis elektroniczny w obrocie prawnym Jacek Janowski Podpis elektroniczny w obrocie prawnym Jacek Janowski monografie Redakcja: Lilianna Rudnik Wydawca: Justyna Kossak Sk³ad, ³amanie: Grzegorz Sztok; Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007 ISBN: 978-83-7526-190-5 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Wydawnictw Książkowych i Czasopism Prawniczych 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. (022) 535 80 00 Redakcja Książek 31-156 Kraków, ul. Zacisze 7 tel. (012) 630 46 00 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profinfo.pl Druk i oprawa: Sowa — Druk na życzenie, www.sowadruk.pl, tel. (022) 431 81 40 Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży Spis treści Wykaz skrótów........................................................................................15 Akty prawne....................................................................................................15 Czasopisma......................................................................................................16 Inne...................................................................................................................17 Od autora..............................................................................................................19 Wstęp.....................................................................................................................21 Rozdział I Podpis i jego rodzaje..........................................................................................25 1. Pojęcie podpisu w ogólności....................................................................25 1.1. Wstępny opis podpisu...............................................................................25 1.2. Struktura podpisu......................................................................................26 1.3. Istota podpisu.............................................................................................27 1.4. Sposoby definiowania podpisu...............................................................28 1.5. Konsekwencje prawne różnego ujęcia podpisu...................................28 1.6. Funkcje podpisu.........................................................................................29 1.7. Rola podpisu...............................................................................................31 1.8. Rodzaje podpisów.....................................................................................32 2. Podpis własnoręczny.................................................................................33 2.1. Definicja podpisu własnoręcznego.........................................................33 2.2. Podpis własnoręczny a inne sposoby znakowania...............................34 2.3. Zastępcze postacie podpisu......................................................................35 2.4. Parafy............................................................................................................35 2.5. Kopia podpisu własnoręcznego...............................................................36 2.6. Wymogi pewności podpisu własnoręcznego........................................36  Spis treści 3. Podpis elektroniczny.................................................................................37 3.1. Definicja podpisu elektronicznego.........................................................37 3.2. Rodzaje podpisów elektronicznych........................................................38 3.3. Ujęcia podpisu elektronicznego..............................................................40 3.4. Interpretacja ujęć podpisu elektronicznego..........................................41 3.5. Zastosowanie ściśle pojętego podpisu elektronicznego......................42 4. Podpis własnoręczny a podpis elektroniczny.......................................43 4.1. Pojawienie się podpisu elektronicznego obok podpisu własnoręcznego..........................................................................................43 4.2. Rozróżnienie podpisu elektronicznego i własnoręcznego.................44 4.3. Cechy wspólne podpisu elektronicznego i własnoręcznego..............45 4.4. Cechy różne podpisu elektronicznego i własnoręcznego...................47 4.5. Posługiwanie się podpisem elektronicznym i podpisem własnoręcznym......................................................................

Recently converted files (publicly available):