• Document: 10 20 Concept-Beheerplan NOORBEEMDEN & HOOGBOS 9 augustus KORTE KARAKTERISTIEK Aanwijzing Ligging Globale gebiedsomschrijving Eigendomsituatie... 4
  • Size: 6.76 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 12:42:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

10 20 Concept-Beheerplan NOORBEEMDEN & HOOGBOS 9 augustus 2009 2 1. KORTE KARAKTERISTIEK 4 1.1. Aanwijzing................................................................................................................................. 4 1.2. Ligging ...................................................................................................................................... 4 30 1.3. Globale gebiedsomschrijving.................................................................................................... 4 1.4. Eigendomsituatie ...................................................................................................................... 4 1.5. Ontstaanswijze en historie........................................................................................................ 4 1.6. Abiotiek ..................................................................................................................................... 5 1.6.1. Geologie en geomorfologie ...................................................................................................... 5 1.6.2. Bodem ...................................................................................................................................... 7 1.6.3. Hydrologie................................................................................................................................. 8 1.7. Natuurwaarden en ecologische relaties ................................................................................. 24 1.7.1. Historisch beheer en natuurwaarden...................................................................................... 24 1.7.2. Huidige natuurwaarden .......................................................................................................... 26 40 1.7.3. Ecologische relaties................................................................................................................ 27 1.7.4. Opsomming instandhoudingsdoelen ...................................................................................... 28 2. HABITATTYPEN EN –SOORTEN 29 2.1. Kalktufbronnen met tufsteenformatie* (H7220) ...................................................................... 29 2.2. Eiken-haagbeukenbossen, heuvelland, subtype B (H9160) .................................................. 34 2.3. Vochtige alluviale bossen* (H91E0), Beekbegeleidende bossen (subtype C)....................... 38 2.4. Vliegend hert (H1083)............................................................................................................. 41 3. VISIE 44 3.1. Korte termijn visie ................................................................................................................... 44 3.2. Lange termijn visie.................................................................................................................. 44 50 4. BELEID EN WETTELIJK KADER 45 4.1. Limburgs provinciaal beleid .................................................................................................... 45 4.1.1. Provinciaal Omgevingsplan Limburg ...................................................................................... 45 4.1.2. Stimuleringsplan ..................................................................................................................... 45 4.1.3. Verdrogingsbeleid................................................................................................................... 46 4.2. Bestemmingsplan ................................................................................................................... 46 4.3. Landschapsontwikkelingsplan voor de gemeente Margraten (LOP)...................................... 46 4.4. Jacht, beheer en schadebestrijding........................................................................................ 47 4.5. Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (GEB) ................................................................ 49 4.5.1. Deelrapport 2f gebied nr. 27-29 Altembroek, Noor, Voer en Hoogbos .................................. 49 60 5. HUIDIG GEBRUIK 50 5.1. Inleidin

Recently converted files (publicly available):