• Document: Fare! Truck-kjøring pågår!
  • Size: 2.25 MB
  • Uploaded: 2018-10-16 09:48:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Nr 9 – desember 2009. Klubbavis for NTF - organiserte i Bring logistikk Utgitt siden 2006. Kun for medlemmer! Fare! Truck-kjøring pågår! Les om trucksikkerhetskurset til Gunnar Luthen på side 14 og 15. Sikre sniler – finnes de? Se innlegg fra Trondheim på side 16. Landsorganisasjonen i Norsk Internasjonale Norge Transportarbeiderforbund Transportarbeider Føderasjonen 2  Fra lederen: Klubben vår øker innflytelsen. Klubbavisa har kommet til et punkt der vi bør vurdere å utvide avisa til og inkludere medlemmer av andre forbund innafor Postenkonsernet. Konsernet består av konglomerat av selskaper i ulike bransjer. Bring - selskapene som omfatter gods, 3PL og ekspress. Vi har Nettlast-selskapene og ErgoGroup som er postens IT selskap. Felles for alle er at vi er knyttet sammen gjennom vår felles eier Posten Norge. En eier som utøver massiv eiermakt og som bruker den aktivt. Det er kanskje på tide å bruke avisa til bygge broer mellom ansatte og tillitsvalgte på tvers av bedriftsgrenser og forbundsgrenser innafor konsernet. Ikke minst er dette viktig fordi posten initierer stadig nye prosjekter på konsernbasis. Og det er ikke alle som blir oppfattet positivt av de ansatte som blir berørt. I siste nummer skrev Budbringer`n om OPEX som har skapt mye uro og forbannelse blant ansatte. Her blir det gjennomført tidsstudier av arbeidsoppgaver etter stoppeklokkeprinsippet. Nok et program som blir ”tredd nedover huene” på folk. Vårt svar på dette må være å bygge allianser på tvers av selskapene og mellom tillitsvalgte i selskapene. Transportarbeiderklubben i Bring Logistics er allerede i gang med dette. Vi har tatt initiativ til felles representasjonsordning i Postens styre. Og det er gledelig at våre anstrengelser har båret frukter. Både de andre fagforeningene og Postens ledelse har nå stilt seg positive til dette. Posten vil sende en søknad om konsernordning til bedriftsdemokratinemda i løpet av desember, og vi håper å kunne delta på valget i juni neste år. Den 3. februar blir det innkalt til et konstituerende møte i et framtidig konsernutvalg. Og det snakkes varmt om at neste skritt må være etablering av europeisk samarbeidsutvalg. Det er ikke noen tvil om det er viktig å etablere en møteplass for tillitsvalgte i Posten og datterselskapene. Vi ser hvordan aktivitetene blir samordnet og strømlinjeformet. For vår del så er dette kommet til uttrykk gjennom felles terminal med Posten i Kristiansand og samordning av transport på flere plasser. Jeg tror dette bare en liten forsmak på det vi har i vente. Ledelsen snakker sammen mens vi som tillitsvalgte ikke har noen felles møteplass. Jeg har vanskelig for å se for meg at Posten Norge kommer til å opprettholde doble og triple sett med terminaler på mange steder. Hvilke strategier har vi for å møte denne utviklingen? Og hva mener de ansatte i de andre selskapene som har kryssende aktiviteter? Transport, 3PL og terminaldrift finner vi i flere av selskapene. Det kommer ikke til å fortsette og vi helt avhengig av å få en felles holdning og strategi med de andre om, hvordan vi håndterer slik saker og hvor vi vil. Derfor er konsernordninger viktig. Uten dette vil vi stå maktesløse ovenfor arbeidsgiverne og eierens råkjør når vi får omstilingene på bordet. Så er det nok mange som er skeptisk til et samarbeid med andre fagforeninger, fordi man ser at vi blir små sammenlignet med for eksempel Postkom. Men sjøl om vi er små, har vi alltid hatt, og kommer også i framtida til å ha, sterke meninger og et aktivt tillitsmannsapparat som slett ikke lar seg parkeres på sidelinja. Vi skal melde oss på og vi skal delta for å få økt innflytelse i Posten-konsernet. 2010 blir et spennende år, med etablering av nye arenaer for fagforeningene. For oss blir det viktig å melde oss på, og delta. svein 3 Oppkjøringen til tariffoppgjøret er i full gang. Bransjerådene i Handel og kontor hadde sin konferanse i Sarpsborg den 11-12 november. Transport skal ha sin bransjerådskonferanse den 1-3 mars neste år. Selveste Sture Arntzen, forbundslederen i Handel og Kontor, deltok i Sarpsborg, og vi kan lese i fri fagbevegelse at han mener vi må ta hensyn til finanskrisa og sier seg villig til å diskutere et nytt solidaritetsalternativ. Jeg er enig med ham i at dette må forutsette at man får kontroll på utbyttepolitikken og lede

Recently converted files (publicly available):