• Document: Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) kilpailutus
  • Size: 453.91 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 12:28:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) kilpailutus Juhani Paavilainen ICT-projektipäällikkö Uusi sairaala Nova –hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Juhani Paavilainen 03.05.2017 Suunniteltu aikataulu? 6–8/16 11–12/16 4/17 7/17 17-18 1/19 6/20 Järjestämis- HE sote- Sote- Väliaikais- 1.1.2019 laki ja maa- järjestämis- järjestämis hallinto järjestämis- kuntalaki laiksi ja maa- - vastuu julki kommen- kuntalaiksi laki ja Maakunta- maakunnille teille ja eduskuntaan maa- vaalit lausunto- kuntalaki kierrokselle voimaan 1.7.2017 Uusi sairaala -rakentamishanke Käyttö APTJ-kilpailutus Käyttö APTJ- Käyttöön. Toimitus- kilpailutus otto- sopimus/ päätös projekti sopimukset Uusi ICT- kokonaisuuden Kilpailutuksilla luodaan uudelle sotelle käyttö mahdollisuus aloittaa toimintansa Uuden Soten vastuu nykyaikaisemmalla tekniikalla palveluista alkaa Kuntien vastuu sote-palveluista päättyy? 2 Juhani 03.05.2017 Paavil Hankinnan tavoitteet …” • Tarkoituksena on hankkia hankintaan sitoutuneiden sairaanhoitopiirien, kuntien, kaupunkien ja maakuntien käyttöön vähintään maakuntatasoisesti yhteinen asiakas- ja potilastieto- järjestelmäpalvelu, joka • tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan laadullista ja määrällistä kehittämistä • tukee hoito- ja palvelusuunnitelmapohjaista hoitoa ja palvelua läpi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden. • mahdollistaa asiakkaan aidon osallistuminen häntä koskeviin päätöksiin ja hoitoon. • mahdollistaa uusien innovatiivisten palvelujen käytön ”… Nimi 03.05.2017 Hankinnan kohde …” • Hankinnan kohteena olevaan palveluun osa-alueina kuuluvat seuraavat pääkokonaisuudet: • Perusterveydenhuollon toiminnallisuus • Erikoissairaanhoidon toiminnallisuus • Sosiaalihuollon toiminnallisuus • Tuki- ja kehittämisyhteistyö ”… Nimi 03.05.2017 APTJ-hankinta Hankintastrategia Tavoitteet Markkina- oikeus Vaatimusmäärittelyn tarkennus MaO:n päätös Alustava tarjouspyyntö Hankintailmoitus Ilmoittautuminen Ehdokkaiden Käyttöön- kelpoisuuden arviointi otto- (Valitus/Markkinaoikeus projekti ) Neuvottelut Tarjouspyynnön lähettäminen Tarjousten laatiminen Vertailu Hankintapäätös 2015 2017 2018 2019 2020 2016 APTJ- kilpailutus Hankintailmoitus Ilmoittautuminen Markkina- Ehd

Recently converted files (publicly available):