• Document: PX126. Mirage RedLine II INSTRUKCJA OBSŁUGI
  • Size: 468.82 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 14:40:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PX126 Mirage RedLine II INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny..............................................................................................................1 2. Warunki bezpieczeństwa.........................................................................................1 3. Połączenie sterownika i efektów............................................................................. 2 4. Opis płyty czołowej sterownika............................................................................... 3 5. Programowanie scen.............................................................................................. 4 5.1. Programowanie sceny..............................................................................4 5.2. Edycja sceny...........................................................................................5 6. Tworzenie programów............................................................................................. 5 6.1. Zapis końca programu............................................................................. 5 6.2. Edycja końca programu........................................................................... 6 6.3. Programowanie synchronizacji................................................................ 6 6.4. Programowanie klawiszy specjalnych..................................................... 7 6.5. Programowanie kolekcji (CUE)................................................................8 6.6. Programowanie szybkości....................................................................... 8 6.7. Programowanie przypisań MIDI..............................................................9 6.8. Przypisanie scen do klawiszy instrumentu.............................................. 9 6.9. Przypisanie synchronizacji do klawiszy instrumentu............................... 9 6.10. Kasowanie przypisań MIDI.................................................................... 9 7. Odtwarzanie programów......................................................................................... 10 7.1. Uruchomienie odtwarzania jednego programu........................................ 10 7.2. Uruchomienie odtwarzania kolejnego programu..................................... 10 7.3. Wyłączenie odtwarzania programu..........................................................10 8. Odtwarzanie kolekcji (CUE).................................................................................... 11 9. Klawisze specjalne..................................................................................................11 9.1. Sterowanie ręczne................................................................................... 11 10. Blackout.................................................................................................................. 11 11. Kopiowanie programów do sterownika SOLO....................................................... 11 12. Kopiowanie programów ze sterownika SOLO.........................................................12 13. Współpraca z komputerem..................................................................................... 12 14. Gniazda przyłączeniowe......................................................................................... 14 15. Specyfikacja techniczna..........................................................................................15 16. Deklaracja zgodności.............................................................................................. 16 Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze sterownika, mających na celu ulepszenie wyrobu. PXM s.c. tel.: (0 12) 626 46 92 ul. Przemysłowa 12 fax: (0 12) 626 46 94 E-mail: info@pxm.pl 30-701 Kraków Internet: www.pxm.pl 1. OPIS OGÓLNY PX126 Mirage RedLine II jest uniwersalnym sterownikiem DMX przeznaczonym do sterowania skanerami, oświetleniem scenicznym lub reklamowym. Przy jego pomocy można kontrolować pracę dowolnych urządzeń zgodnych ze standardem DMX-512, takich jak ściemniacze, wytwornice dymu, zmieniacze kolorów, efekty centralne oraz skanery i głowy, dla których przede wszystkim sterownik jest przeznaczony. Mirage steruje 256 kanałami DMX, które podzielono funkcjonalnie na 16 grup 16- kanałowych. W ramach pojedynczej grupy może być obsługiwane zarówno jedno urządzenie 16- kanałowe, jak i kilka urządzeń sterowanych odpowiednio mniejszą ilością kanałów DMX (np. 16 ściemniaczy 1-kanałowych). Od strony programowania sterownik umożliwia stworzenie 48 programów obejmujących w su

Recently converted files (publicly available):