• Document: Welkom bij Gedrag Ontrafeld. Seminar Gedrag Ontrafeld
  • Size: 3.07 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 22:42:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Welkom bij Gedrag Ontrafeld Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 Hoe krijg je grip op gedrag? Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 Stappenplan gedragsonderzoek Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 (Te)veel modellen om ons gedrag te verklaren Theory of Reasoned Action (Fishbein) Theory of Planned Behaviour (Ajzen) Health Belief model (Becker) Cognitive dissonance theory (Festinger) Theory of Trying (Bagozzi & Warshaw) Social learning theory (Bandura) Protection motivation theory (Rogers) Theory of Interpersonal Behaviour (Triandis) Stages of changes model (Prochaska) Attribution theory (Heider) Diffusion theory (Rogers) Social capital theory (Bourdieu) Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 4 Bewust en on(der)bewust gedrag Automatisch systeem (Systeem 1)  Onder- en onbewust gedrag  Intuïtief  Snel  Gebaseerd op gedrag, impulsen en emoties Reflectief systeem (Systeem 2)  Bewust gedrag  Doordacht  Traag  Waarden en normen Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 5 De focus lag lang op systeem 2  Primair aandacht voor bewust gedrag  Resultaat: campagnes en interventies gericht op kennis  Maar: dit leidde niet altijd tot gedragsverandering  Systeem 1 ontbrak! Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 6 De opkomst van de gedragseconomie… Populair-wetenschappelijke boeken over gedragseconomie hebben veel mensen bewust gemaakt van het bestaan van systeem 1. Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 7 Wat is de bijdrage van gedragseconomie? 1. Gewoonte 2. Heuristiek Systeem 1 3. Context/omgeving Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 8 TNS Behaviour web Persoonlijke moraal Kosten en Gewoonte- baten gedrag Effectiviteit Heuristieken en Gedrag en Bewust haalbaarheid vuistregels Onbewust Context/ Vertrouwen Omgeving Sociale en culturele normen Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 9 Behaviour Web is beïnvloed door verschillende wetenschappen Persoonlijk moraal Kosten en Gewoonte baten gedrag GEDRAGSECONOMIE PSYCHOLOGIE Effectiviteit en Gedrag Heuristieken haalbaarheid Context / Vertrouwen omgeving Sociale en ANTROPOLOGIE culturele normen Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 10 Onbewust: gewoonten en routines Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 11 Onbewust: Heuristieken Sympathie Autoriteit Schaarste Sociale Wederkerigheid bewijskracht Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 12 Onbewust: invloed omgeving of design Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 13 Deels bewust: sociale en culturele norm Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 14 Bewust: legitimiteit Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 15 Bewust: effectiviteit en haalbaarheid Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 16 Bewust: kosten en baten Seminar Gedrag Ontrafeld © TNS 31 maart 2016 17 Deels bewust: persoonlijke normen en waarden Seminar Gedrag

Recently converted files (publicly available):