• Document: Kostråd. ved nyresykdom
  • Size: 2.07 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 12:04:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kostråd ved nyresykdom Utviklet av autoriserte kliniske ernæringsfysiologer ved Oslo universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF i samarbeid med LNT – Landsforeningen for Nyre- pasienter og Transplanterte Denne brosjyren ble til som et samarbeid mellom kliniske ernæringsfysiologer ved Oslo universitetssykehus og LNT. En stor takk til Gry Skodje som startet det opprinnelige arbeidet. Ragnhild Haaland overtok etter hvert ansvaret, og knyttet også til seg Tove Drilen. Takk til Ieva Toleikyte som har bidratt med kapittelet om transplantasjon. Det har tatt lang tid å skape det som nå foreligger, og alle forfatterne håper derfor at dette vil være til nytte for alle som leser det. Vi ønsker å hjelpe den enkelte nyrepasient og pårørende til å bli tryggere og mer kunn- skapsrik i forhold til sin nyresykdom. En stor takk til alle som har vært med å lese korrektur og gitt verdifulle tilbakemeldinger. Brosjyren kan lastes ned som pdf på www.LNT.no 1. utgave 2015 Brosjyren er delvis finansiert gjennom minnegaver gitt til LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Vi takker alle som har bidratt til å gjøre det mulig å lage brosjyren. LNT arbeider for å ivareta interessene til uremi-/dialysepasienter og transplanterte og for å forebygge organsvikt. LNT har fått økonomisk støtte fra AbbVie AS for å utgi denne brosjyren. 2 Innhold Innledning 6 Hvorfor svikter nyrene? Hva skjer når nyrene svikter? Nyresykdom i Norge Kostholdet er viktig Hva er riktig for meg? Er det noe jeg bør unngå helt? Hva er et nyretilpasset kosthold? Hvordan er brosjyren bygget opp? Hva kan jeg spise? 8 Generelt Før dialyse Dialyse Transplantasjon Generelt om kosthold 9 Mat gir energi og viktige næringsstoffer 11 Energi Fett Karbohydrater Protein Vitaminer Mineraler og sporstoffer God hjertehelse 16 Anbefalinger for hjertevennlig kost Alkohol 17 Er alkohol godt for hjertet og helsen for øvrig? Urinsyregikt 18 Hovedkilder i kosten som kan trigge urinsyregikt Andre faktorer Anbefalinger og kostråd ved urinsyregikt Overvekt og kronisk nyresykdom 20 Er jeg overvektig? Hvordan komme i gang? Kostråd ved vektreduksjon – hva skal jeg gjøre? Diabetes og kronisk nyresykdom 22 Hvordan skader diabetes nyrene? Råd for deg med diabetes og nyresykdom Alkohol og diabetes 3 Innhold Underernæring og uønsket vekttap 24 Hvordan kan jeg forebygge tidlig? Trinnvis bedring av mat og næringsinntak Diverse 26 Stjernefrukt Grapefrukt Energidrikker Helsekostpreparater Motivasjon 27 Hjelp – jeg har fått nyresvikt SMARTe mål Kostendringer Kostråd ved kronisk nyresykdom 29 Nyrenes oppgaver 30 Hvor skal jeg begynne? 31 Spis variert – velg mat fra alle matvaregrupper 32 Salt 33 Hovedkilder til salt Anbefalinger for saltredusert kost Å lese matvaredeklarasjoner Fosfat 36 Hovedkilder til fosfat Hva med fosfat fra andre kilder? Anbefalinger for fosfatredusert kost Fosfatbindere Protein 40 Hovedkilder til protein Proteiner fra andre kilder Anbefalinger for protein i kosten Påvist nyresykdom Når du nærmer deg dialyse Anbefalinger for proteinkontrollert kost Kalium 43 Hovedkilder til kalium Anbefalinger for moderat kaliumredusert kosthold Andre kaliumreduserende tiltak Væske 44 4 Kostråd ved dialyse 45 Ernæringsstatus Energi Har du fått kostråd før du startet i dialyse? Dialysekost – kort fortalt Vekt og dialyse Hemodialyse 48 Proteinbehov ved hemodialyse 48 Hvor mye protein trenger jeg? Praktiske tips Kalium og hemodialyse 50 Årsaker til hyperkalemi Hovedkilder til kalium Kaliumredusert kost Energibehov ved hemodialyse 54 Fiber Tørrvekt og væske Peritonealdialyse 57 Proteinbehov ved PD 57 Hvor mye protein trenger jeg i PD? Praktiske tips Peritonitt Energibehov ved PD 58 PD-væsken inneholder sukker Kalium og PD 59 Fiber Væske Kostråd etter transplantasjon 61 Postoperativ fase 62 Stabil fase 62 Bivirkninger av medisiner Nøkkelråd for et sunt kosthold 63 Utfordringer 65 Hva skal jeg gjøre når appetitten øker og jeg bare vil spise hele tiden? Spesielle anbefalinger for deg som 66 nylig er transplantert Hygiene Mat og drikke Kalsium og vitamin D 5 Innledning Kronisk nyre

Recently converted files (publicly available):