• Document: Klinická příručka. Česky
  • Size: 1.89 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 21:10:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Klinická příručka Česky Obsah Vítáme Vás....................................................................................................................................1 Indikace použití ........................................................................................................................1 AirCurve 10 VAuto ............................................................................................................1 AirCurve 10 S ....................................................................................................................1 Kontraindikace .........................................................................................................................1 Nežádoucí účinky ....................................................................................................................1 Stručný přehled ...........................................................................................................................2 Ovládací panel .............................................................................................................................3 Informace o terapii ......................................................................................................................4 Dvouúrovňové tlaky .................................................................................................................4 Režim VAuto............................................................................................................................4 Min EPAP, Max IPAP a tlaková podpora v režimu VAuto .................................................4 Režim S ...................................................................................................................................5 Spuštění a cyklování ................................................................................................................5 TiControl – Inspiratory time control (Ovládání doby nádechu) .................................................5 Režim CPAP ............................................................................................................................6 Detekce centrální spánkové apnoe .........................................................................................7 Řízení úniků pomocí VSync .....................................................................................................7 Funkce pro pohodlí ......................................................................................................................7 Náběh ......................................................................................................................................7 Expiratory Pressure Relief (Snižování tlakové úlevy) ...............................................................7 Easy-Breathe ...........................................................................................................................8 Funkce Climate Control (Regulace prostředí) ..........................................................................8 Auto Climate Control (Regulace prostředí) .......................................................................8 Manuální Climate Control (Regulace prostředí) ................................................................8 Příprava.......................................................................................................................................10 Doplňkový kyslík ....................................................................................................................11 Antibakteriální filtry ................................................................................................................11 Přístup do klinické nabídky a odchod z ní ................................................................................11 Úprava klinických nastavení ..................................................................................................12 Nastavení data a času .....................................................................................................12 Nabídka Nastavení .................................................................................................................13 Léčba ..............................................................................................................................13 Komfortní ........................................................................................................................14 Příslušenství ....................................................................................................................15 Možnosti .........................................................................................................................15 Konfigurace ..................................................................

Recently converted files (publicly available):