• Document: Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku.
  • Size: 2.25 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 21:32:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Katedra Technologii Chemicznej PW Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Światowa produkcja tworzyw sztucznych w latach 1950-2011 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Światowa produkcja tworzyw sztucznych w 2011 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań w 2011 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Zużycie tworzyw sztucznych w Europie wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw w 2011 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Zapotrzebowanie na tworzyw sztucznych w Europie wg rodzajów tworzyw w 2011 7% 20% 7,5% 47 MLN TON 17% 12% 19% Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Zapotrzebowanie na tworzyw sztucznych w Europie wg rodzajów tworzyw w 2011 2000 10000 Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8 Gospodarka odpadami Łańcuch wartości tworzyw sztucznych 40,9% Utylizacja 10,2 mln ton 25,1 mln ton 47 mln ton Odzysk 59,1% 14,9 mln ton 6,3 mln t 8,6 mln t 25,1% 34,1% Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w 2011 roku. WYKŁAD 8

Recently converted files (publicly available):