• Document: AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ
  • Size: 7.42 MB
  • Uploaded: 2018-10-12 14:26:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

A K I L L I B İ N A O T O M A S YO N S İ S T E M L E R İ Hayatımıza her gün başka bir elektrikli cihaz giriyor. Ev sinema sistemlerinden media playerlara, havalandırma sistemlerinden otopark aydınlatmalarına kadar birçok cihaz, yaşam konforumuzla birlikte, enerji maliyetlerini de arttırıyor. Ofislerde, plazalarda, apartmanlarda, villalarda, otel- lerde, okullarda, kısaca yaşanılan tüm mekânlarda hem teknolojiyi en üst seviyede kullanıp hem de enerji mali- yetlerini denetim altına almak artık çok kolay. Enerjiyi verimli kullanmak, daha yaşanabilir bir dünya için önemli olduğu kadar bütçeniz açısından da en uygun çözümdür. Biz Makel’de zekâ ve güzelliğin bir arada olduğu çözüm- ler üretiyoruz. <2 >3 Ayrı ayrı kullanılan fonksiyonları bir araya toplayan, optimize edilmiş enerji kullanımıyla Makel akıllı bina teknolojisi, global bir standart olan KNX normlarının üzerinde yükseliyor. Makel Akıllı Ev Sistemi ile kontrol sizde! Binanızdaki aydınlatma, ısıtma, havav landırma, gü üve enl n ik, ikk, öl öl öl- çümleme, zamanlama, ses ve görün üntü fonkssiyiyon onllarını on n kontt- rol etmek ve yönetmek artık çok kokola lay. y İster otomatik, ister merkezi olarak, isterseniz bina dı d şından cep teleffonuy u la ya da internet üzerinden erişerekk binanızı kontrol ed din in. Ma Make kel Akıllı Ev Sistemi ile her şey mümkün... ESNEKLİK SAĞLAYAN BİNA YÖNETİMİ Taşınma, amaç farklılaşma, genişleme veya bölümleme nedenleriyle mekânlarda yapılan değişikliklere maksimum esnek- likle adapte edilebilen bir sisteme sahip olabilirsiniz. Sisteme PDA, PC veya touchscreen üze- rinden erişebilir, konfigüre edebilirsiniz. Sensörlerle, pencere-kapıları izleyebilir, yeraltı otoparklarını kontrol edebilir, so- run bildirimleri alabilirsiniz. Risk durumlarında anında uyarılar ve sis- temin kapatılmasını ayarlayabilir, pefor- mans eğrilerini ve sıcaklıkları görüntüle- yebilirsiniz. Hata sinyallerini görüntüleyebilir ve bu sinyallerin teknik ekiplere ya da bina yö- neticisine otomatik iletilmesini sağlayabi- lirsiniz. <4 >5 globalleşin KNX, dünya çapında 250’yi aşkın üretici tarafından kullanılan bu global standart sizin de hayatınızı kolaylaştırsın. uyum sorunu yaşamayın Dünya daki tüm KNX ürünleri, uyumluluklarını garanti edecek şekilde KNX Association tarafından sertifikalan- dırılır. Hem de hangi üreticinin ürettiğine bakılmaksızın. maliyetleri düşürün KNX temelli sistemlerle, enerji verimli kullanılır. Böyle- ce enerji harcamaları azalır, bütçeniz rahatlar. Daha az harcayıp, daha fazlasına sahip olun. en önemlisi maksimum esneklik Değişen ihtiyaçlara göre kolayca uyarlanabilir bir sis- teme sahip olun. Operasyonel esneklikle, alt yapınızı değiştirmeksizin kişisel tercihlerinize göre şimdi ya da gelecekte sayısız fonksiyonlar, senaryolar ekleyin. hak ettiğiniz konfo or İşyerinizde ya da evinizde daha fazla ko onforu ve pratik-k liği hak ediyorsunuz. Akıllıca yönetebildi diğini n z se ena n ryolar, size daha konforlu bir çalışma ve ya y şa şama ma ortrtam amıı su sunu nuyo yor.r güvenlik, şakaya gelmez Binalar teknolojiyi daha fazla kullandıkça ça,, mevccut kla la-- sik tesisatlar gelişen ve genişl ş ey eyen en iht htiyiyaç açlalar kaarş r ıssın n- da yetersiz kalacakl

Recently converted files (publicly available):