• Document: ALFABET DETOKSYKACJI. WEDŁUG Dr JOSEFA JONAŠE. Inż. Vladimír Jelínek
  • Size: 1.22 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 08:57:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

W końcu niejednolicowe spojrzenie na pracę poradni detoksykacji, którą zajmuje się już wielu ludzi w tym kraju. Optymizm publikacji powoduje, że zaczynają stosować kurację kierowanej i kontrolo- wanej detoksykacji organizmu i osoby, które jeszcze nie mają problemów zdrowotnych, po przeczy- taniu „Alfabetu detoksykacji” zdecydowali, że nie będą na te problemy czekać, chcą im zapobiegać. Maria Dolejsova Nasi klienci przywitali wydanie „Alfabetu detoksykacji”, bo wyjaśnia im pojęcia związane z detoksy- kacją organizmu. Publikacja jest łatwa do zrozumienia dla szerokiej rzeszy czytelników, również laików. Jeśli ktoś ma problemy zdrowotne, może zawsze zajrzeć do „Alfabetu detoksykacji” i zrozu- mieć swoje problemy z punktu widzenia medycyny detoksykacyjnej. Drahomila Hrabankova Z inżynierską logiką opracowany jest wstęp do medycyny detoksykacyjnej. Wyjątkowy przegląd pro- blemu i zwrócenie uwagi na podstawy zagadnienia, wskazuje, że autorowi udało się przeniknąć do meritum tej prewencyjnej metody. Z publikacji emanuje rzadko spotykana kombinacja podejścia do przyrody i ludzi. MUDr. Josef Jonaš Inż. Vladimír Jelínek ALFABET DETOKSYKACJI WEDŁUG Dr JOSEFA JONAŠE Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia DANMED Gdańsk 80–246, ul. Pniewskiego 3A Tel.: 344-96-71 Fax: 341-95-16 E-mail: danmed@joalis.pl www.joalis.pl www.danmed.pl ALFABET DETOKSYKACJI WEDŁUG Dr JOSEFA JONAŠE Inż. Vladimír Jelínek Wstęp N iektóre momenty w życiu człowieka stają się ficznego. Dziś już nikogo nie dziwi fakt, używania te- bardzo ważne. Dla mnie takim momentem było lefonów komórkowych reagujących na głos ludzki. spotkanie z doktorem Jeśli więc chcemy zadzwonić do Mirka, wypowiemy Jonašem w styczniu 2000 r. Do imię „Mirek”, a mikroprocesor wbudowany w telefon tego czasu znałem Go tylko za uruchomi program, który zrozumie, że chcemy wy- pośrednictwem Jego książki kręcić numer telefonu do Mirka i zrobi to za nas. „Krzyżówka życia”, która w la- Ze znaczną ostrożnością sądzimy, a raczej przeczu- tach 80 stała się kultową wamy, w jakiej formie przechowywane są myśli książką w Czechach. Byłem za- i wspomnienia w mózgu człowieka, mianowicie w po- skoczony jego skromnością staci słów i obrazów. Jesteśmy w stanie do suplemen- i oryginalnością, jak również tów diety wpisać nie tylko niebezpieczeństwa czyha- niespotykaną wiedzą z zakre- jące na nas w postaci toksycznych obciążeń, jakie su medycyny konwencjonalnej i alternatywnej. daje nam współczesna cywilizacja, ale również obra- W owe przeznaczeniem zrządzone popołudnie, zy infekcji, nękające ludzkość od zarania jej istnienia. Pan doktor osobiście zaproponował mi bym włączył W ten właśnie sposób zwracamy się do układu od- się do propagowania pornościowego człowie- idei medycyny detoksy- ka i przekonujemy go, kacyjnej. Pamiętam jak żeby zrobił w organizmie postawił przede mną bu- generalny porządek. teleczkę preparatu do W efekcie dochodzi do detoksykacji, o którym likwidacji większości twierdził, że zawarte są schorzeń cywilizacyj- w nim informacje o tok- nych, jednocześnie za- synach szkodliwych dla

Recently converted files (publicly available):