• Document: Side 1.0 Beskrivelse av anlegget Generelt å tenke på ved installasjon 3
  • Size: 2.29 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 14:58:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Drifts og vedlikeholdsinstruks TQC kondenseringsaggregater TQC Innholdsfortegnelse Side 1.0 Beskrivelse av anlegget 3 1.1 Generelt å tenke på ved installasjon 3 2.0 Inspeksjon, oppheising og plassering 2.1 Inspeksjon 3 2.2 Oppheising 3 2.3 Plassering 4 3.0 Installasjon 3.1 Utendørs plassering 4 3.2 Anbefalinger for røranslutning 4 3.3 Omgivende lufttemperatur 5 3.4 Turtallsregulering av kondensatorviften 5 3.5 Elektriske anslutninger / tilkoblinger 5 3.6 Vifteforrigling 5 3.7 Begrensningstermostat 5 3.8 Trykktesting og vakumering av anlegget 6 Attest for styrke-, tetthets- og vakumprøve 7 3.9 Rørskjema 8 3.10 Tegning for tilknytning av kjølebatteri 9 4.0 Kontrollpunkter før start 4.1 Elektrisk tilknytning 10 4.2 Kjølerørsanlegget 10 4.3 Bunnkassevarmer 10 4.4 Kjølemediefylling 10 4.5 Oppstart og testkjøring 10 Igangkjørings rapport 12 5.0 Vedlikeholdsskjema 13 6.0 Feilsøkningskjema 14 7.0 Elektrisk koblingsskjema for elektriker - 3 fase 230 V 17 - 3 fase 400 V 18 8.0 Interne elektriske koblingsskjema - 1-fase 230 V 19 - 3 fase 230 V 20 - 3 fase 400 V 21 9.0 Tekniske data med forslag til kjølerørs komponenter 22 10.0 Tegninger av kondenseringsaggregatene 24 2 TQC 1. Beskrivelse av aggregat TQC kondensinguniter leveres i: Trefase utførelse har de en kjølekapasitet fra 6,6 til 42 kW. Kondensingunitene kommer standard med: • Scroll kompressor • Drift- og feilsignal • Kondensatortrykk regulator • Lavtrykk pressostat • Høytrykk pressostat • Innebygget motorvern, kontaktorer etc. • Kabinett i lakkert galvanisert stål • Fasevakt 1.1 Generelt å tenke på ved installasjon Når man installerer eller utfører service- arbeidet på aggregatet er det viktig at man har lest veiledene instrukser nøye. - Arbeid må kun utføres av godkjente firmaer - Hvis ikke denne instruksjoner følges ved installasjon og service, bortfaller garantien. VIKTIG! Sjekk at aggregatet er spenningsløst før arbeidet påbeg- ynnes 2.0 Inspeksjon, oppheising & plassering 2.1 Inspeksjon Når aggregatet har ankommet skal det sjekkes at det ikke har oppstått transportskader. Eventuelle skader skal noteres på fraktseddelen. Det skal også meldes i fra både muntlig og skriftlig til Theodor Qviller a.s. Reklamasjonen må skje innen 5 arbeidsdager etter mottagelsen. 2.2 Oppheising Ved oppheising av aggregat bør stor forsiktighet vises, slik at ingen skader oppstår. Når man heiser aggregatet med kran må en være nøye med stroppene er festet skikkelig. Beskytt sidene for slag og støt. Ved anvendelse av gaffeltruck er det viktig å balansere aggregatet riktig og at man er forsiktig når gaflene kjøres under maskinen. Uansett hvilken metode man bruker bør man være obs på at aggregatet ikke tipper over på den ene siden, løsner fra oppheising-ordningen eller 3 TQC vrir seg ved selve løftet. 2.3 Plassering Ved valg av plass for aggregatet bør man tenke på følgende: - Plassering av aggregatet og hvordan rørene skal ansluttes. - Strømtilførsel - Plass for service, vedlikehold av aggregatet og dens komponenter - Underlaget der aggregatet plasseres. - At det ikke er hinder foran den luftkjølte kondensatoren. Alle TQC aggregater er bygd slik at de skal kunne plasseres utendørs. Under ingen omstendigheter får man tildekke aggregatet Skal aggregatet plasseres på gulvet/bakken, anbefales det å lage et fundament for dette. Selv om aggregatets vibrasjonsnivå er lavt anbefales det likevel å legge en gummimatte eller lignende mellom aggregatet og fundamentet. Man bør unngå å plassere aggregatet nær kontor eller andre rom/steder som krever ekstra lave lydnivåer. 3. Installasjon 3.1 Utendørsplassering Utover de lokale foreskr

Recently converted files (publicly available):