• Document: AOW en gezamenlijke huishouding
  • Size: 678.09 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 14:21:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

AOW en gezamenlijke huishouding Inhoud AOW afhankelijk van leefsituatie 2 Wat is een gezamenlijke huishouding 2 Wanneer voert u een gezamenlijke huishouding 3 Wat betekent samenwonen voor uw AOW 4 Lat-relatie of samenwonen 5 Wanneer is er altijd een gezamenlijke huishouding 6 Wanneer is er geen gezamenlijke huishouding 7 Verandering in woonsituatie doorgeven 8 Meer informatie 8 Andere regelingen van de SVB 8 9180NX/0112 AOW en gezamenlijke huishouding 2 van 8 Woont u samen en deelt u de kosten van de huishouding, of zorgt u voor elkaar? Dan ziet de SVB u als samenwonend. In de AOW heet dit: u voert een gezamenlijke huishouding met een ander. U krijgt dan een pensioen voor gehuwden of samenwonenden. In deze brochure leest u wanneer er sprake is van een gezamenlijke huishouding en wat hiervan het gevolg is voor uw AOW. Ook leest u wanneer er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. AOW afhankelijk van De hoogte van uw AOW-pensioen hangt af van uw situatie: woont u alleen of leefsituatie met een ander. De AOW kent verschillende pensioenbedragen: -- voor een alleenstaande (70% van het minimumloon); -- voor mensen die gehuwd of geregistreerd partner zijn (50% van het minimumloon); -- voor mensen die een kind onder de 18 jaar verzorgen (90% van het minimumloon). Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, maar woont u wel met iemand anders in één woning en deelt u de kosten of zorgt u voor elkaar? Dan voert u een gezamenlijke huishouding en wordt u voor de AOW gelijkgesteld met gehuwden. U krijgt dan het ‘gehuwdenpensioen’. De SVB noemt de situatie van twee mensen die een gezamenlijke huishouding voeren ‘samenwonen’. De aard van de relatie doet er niet toe. Het kan gaan om een huisgenoot, een vriend of vriendin, of een broer of zus. Heeft u een AOW-alleenstaandenpensioen en gaat u samenwonen met iemand die ook zo’n pensioen heeft? Dan houdt u niet het pensioen van 70% minimum- loon, maar krijgt ieder een gehuwdenpensioen van 50%. Dus samen 100%. Wat is een gezamenlijke Een gezamenlijke huishouding voeren houdt in: u en een andere huishouding meerderjarige persoon dragen ieder bij om één huishouden te kunnen voeren. De reden waarom u samenwoont, doet er niet toe. Het kan om vriendschap of liefde gaan, maar ook om praktische of economische redenen. U heeft bijvoorbeeld een huisgenoot om kosten te besparen. Een gezamenlijke huishouding is meestal op één adres, maar dat hoeft niet. Als u het grootste deel van uw tijd samen met een ander verblijft op twee adressen, dan kan er ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. AOW en gezamenlijke huishouding 3 van 8 De SVB beoordeelt een gezamenlijke huishouding alleen aan de hand van de werkelijke situatie: deelt u een woning en de kosten van de huishouding of verzorgt u elkaar. Wanneer voert u U voert een gezamenlijke huishouding met een ander als een gezamenlijke -- u en de ander de meeste tijd samen doorbrengen op één adres, en huishouding -- u samen de kosten van het huishouden betaalt, of -- u voor elkaar zorgt. Hoofdverblijf op één adres U heeft samen met een ander uw hoofdverblijf in één woning. Het maakt niet uit of een van beiden nog ergens anders een eigen woning heeft. En of u daarvoor nog huur of hypotheek en andere vaste lasten betaalt. U kunt op dat andere adres ook ingeschreven staan bij uw gemeente. Waar het om gaat, is of u beiden hoo

Recently converted files (publicly available):