• Document: KÕSZIKLA Tibeti regény Írta: Ti - Tonisza láma Fordította: Dr. Balogh Barna Légy erõs, mint egy kõszikla, melyen kolostorunk áll, mert sziklára épít majd Az is, aki egyszer eljövendõ lesz....
  • Size: 607.98 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 18:54:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KÕSZIKLA Tibeti regény Írta: Ti - Tonisza láma Fordította: Dr. Balogh Barna _______________ 1948. 1 „Légy erõs, mint egy kõszikla, melyen kolostorunk áll, mert sziklára épít majd Az is, aki egyszer eljövendõ lesz. . . .” / A Fõpap Vízszentelés – ének elveszett szövegébõl. / 2 3 Mint ma is érezhetitek még lelketek mélyén, ha régi tudásotokat új földi létetek szûk börtöne el is homályosította már: nem találkozhattunk addig az õsi jóslat szerint, míg végsõ megváltá- „Kövesd az élet kerekét. Fajoddal, sunk ideje el nem érkezik, s a Szertartások Könyvét a Gyógyítás rokonaiddal, barátaiddal és ellensé- Könyvével együtt, melyeket a Papnõ és Gonisza semmisítették geiddel szemben kövesd a köte- meg, karmátok letelése idején vissza nem adjátok a világnak. lesség kerekét…” Hogy újra megismerhessék az emberek Õs–Tibet szellemi /Tibeti Szabályok Könyve/ titkait: az igazi tudást, melyet a Virágzó Föld elsüllyedése óta Böd – Jul hegyóriásai között a mi népünk mentett át az utókor- nak. . . . . . . I. Áldott legyen a Fenséges Tudás, a Mindenható Teremtõ, aki ma mindezt lehetõvé tette! Most még egyet mielõtt idõm Én, Ti – Tonisza láma, akit ma nem ezen a néven ismer a letelik, mert mély transzom ideje ki van szabva. Az elveszett világ, az Abu-Szimbeli sziklasírból küldöm ujjongó üzenetemet tudást, amelyet elbukásotokkor ti semmisítettetek meg, sem én, szeretett mesteremnek és tanítómnak, akit több mint két sem ti nem adhattuk volna vissza a világnak külön–külön. Én, a évezrede elvesztettem. A Mesternek és a Fõpapnak üdv a Nagy te régi utasításaid alapján, csak annyira jutottam mostani életem- Tudás és Böd-Jul nevében! Szanteminek, a Papnõnek is, a Szent ben, hogy Tibet kolostoraiban rábukkantam õsi életünk nyomára, Sugalmazónak, akit mellette megtaláltam, üdv, béke és mely az Isten földi megtestesülése elõtti nyolcszázadik évre reménység úgy ma, mint egykoron! . . . La gyalo de thomcse mutatott. A Papnõnek ugyanott talált korabeli feljegyzésébõl azt pham! – így köszöntelek az õsi üdvözléssel. is megtudtam, hogy ebben a században fogtok újra megszületni, Igen, gyõzött az Isten – áldott legyen szent Neve, bármi- de más országban, más világrészben, s én nem ismerlek majd lyen alakban is tiszteljük õt – mert a Démon, ímé porban hever benneteket. . . . . elõtte! Te pedig, óh Mester és te Szantemi, ugyan hogy tudtátok Évszázadokon át keresett szellemem e földön és az volna újra leírni azt, amit új életetekben nem ismertek, s amit égben, amióta fényetek a tampo–nibri kolostorban elhomályosult elégettetek egykoron? és kihunyt Õs–Tibet két legfényesebb csillaga. Ám most az utol- „Felment a hatalom a mennybe, visszatért a tudás az égbe só idõk küszöbén, megérintett a kegyelem és megtudtam, hogy az emberektõl, mert nem voltak képesek azt magukhoz méltóan ismét a földön éltek. megtartani! . . . .” Emlékszel még rá? A te imád volt ez, így Tudtam, ha eljön ez az idõ, rendkívüli dolgok történnek kezdõdött a Fõpap imája felszentelésekor, mintha csak majd a világban – és velünk. A legrendkívülibb mágia az a mód, figyelmeztetõ lett volna mindnyájunk számára: mily könnyû a ahogyan az égiek segítségemre siettek és veletek végre kapcso- legmagasabb csúcsokon is megszédülni, s a Szûk Õsvényrõl a latba léphettem, hegyeken és tengereken át. Ám errõl majd szélesebb útra lépni! késõbb szólok, mert most idõm kevés. Isten akaratából – áldott Megtántorodtunk mi is és elveszítettük õsi tudásunkat, de legyen Neve – nagyon sokat kell még közölnöm veletek. . . . nem annyira, hogy régi dicsõségünk emléke a mennyben, és jám- 4 5 bor

Recently converted files (publicly available):