• Document: GÜLÜŞ TASARIMI VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLAR
  • Size: 2.1 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 14:50:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı GÜLÜŞ TASARIMI VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Güzin TÜLÜ Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. T. Övül KÜMBÜLOĞLU İZMİR-2014 ÖNSÖZ “Gülüş Tasarımı ve Porselen Laminate Veneerlar” adlı tezimi hazırlamamda tüm bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan, tüm klinik aşamalarda her türlü olanağı hazırlayan çok değerli hocam Doç. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU ’na ve hayatımın her anında yanımda olan ve beni her zaman destekleyen ailem ve arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür ederim. İzmir-2014 Stj. Diş Hekimi Güzin TÜLÜ İÇİNDEKİLER: 1.GİRİŞ 2.ESTETİK………………………………………………………………………...2 2.1. Estetik nedir………………………………………………………………….2 2.2. Gülüş tasarımı ve yüz estetiğiyle ilişkisi……………………………………..2 2.2.1. Gülüş ifadesi ve çeşitleri…………………………………………………3 2.2.1.1. Çekici gülüş…………………….…………………………………….3 2.2.1.2. Entellektüel gülüş……………………….……………………………3 2.2.1.3. Sportif gülüş……………………………………….…………………3 2.3. Dişler ve estetik-fonksiyon ilişkisi…………………………………………...3 2.4. Hastanın estetik beklentisi……………………………………………….…..4 3.GÜLÜŞ TASARIMI……………………………………………………………..5 3.1.Orta Hat……………………………………………………………………….6 3.2 İnsizal Uzunluk……………………………………………………...………..7 3.3 Zenith noktaları …………………………………………………………...….8 3.4.Gingival Sağlık ve İnterdental Embrasürler…………………………………..9 3.5.Altın Oran………………………………………………………...…………10 3.6.Diş karekteri(texture)……………………………………………..…………11 3.6.1. Yüzey Yapısı ve Kontür………………………………………..………11 3.6.2. İllüzyonlar………………………………………………………..…….11 3.7.Dişlerin Rengi……………………………………………………...………..12 3.8.Cinsiyet ,Kişilik Özellikleri ve Yaş Faktörü………………………..……….12 3.8.1. Genç Dişler……………………………………………………….…….12 3.8.2. Yaşlı Dişler…………………………………………………...………….13 3.9.Simetri ve Yüz Elemanlarıyla Uyum………………………………..……….13 4. PORSELEN LAMİNATE VENEER(PLV)………….………………...……..14 4.1. PLV Endikasyonları……………………………………………….….……..14 4.2. PLV Kontrendikasyonları…………………………………….………..……15 4.3. PLV Avantajları……………………………….…………………………….15 4.4. PLV Dezavantajları………………………………………………….…...….16 5.PLV UYGULAMASINDA KULLANILAN KESİM TEKNİKLERİ .….…..16 5.1. Preparasyon Derinliği………..………………………………………………17 5.2 Facial Preperasyon……………..……………………………………………..17 5.3 İnsizal Preparasyon……………………..……………………………...……..18 5.3.1. Pencere (window) Preparasyonu………………………..…………….….18 5.3.2. Tüy Ucu (Feather –edge) Preparasyonu………………..…………..…….19 5.3.3. Açılı (Beveled) Preparasyon……………………..………………………19 5.3.4-İnsizal kenarı kaplayan (Overlap) Preparasyon………………..…......….19 5.4 Proksimal preparasyon…………………………..……………………….…..20 5.5.Preparasyon yapılmayan teknik…………………………………..……..……21 5.6. Preparasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması………………..…………..……21 6. PLV YAPIM TEKNİKLERİ ……………………………...…………………..22 6.1. Platin Folyo Tekniği……………………………..…………………….…….22 6.2. Refraktör Day Tekniği……………………..………………………….……..23 6.3. Dökülebilir Cam Seramikler……………………..…………………………..25 6.4. Isı ve Basınçla Şekillendirilebilen Seramikler………………..……….

Recently converted files (publicly available):