• Document: Професор. Віктор Миколайович СИНЬОВ
  • Size: 1.18 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 11:24:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Віктор Миколайович СИНЬОВ Біобібліографічний покажчик До 70-річчя від дня народження Київ Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2010 1 УДК 012Синьов: 1 :[929Синьов+ 378(477)(092) : 376 ББК 91.9 : 74.58 : 60.5(4Укр) С 38 Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № від 2010 року) Упорядник – Н. І. Тарасова Наукова редакція – Л. В. Савенкова, кандидат педагогічних наук Бібліографічна редакція – Г. І. Шаленко С 38 ПРОФЕСОР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ СИНЬОВ : біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; бібліогр. ред. Г. І. Шаленко ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. університет імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 63 с. – Серія “Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”. У 2010 році святкує свій 70-річний ювілей заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, заслужений професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Віктор Миколайович Синьов. Бібліографічний покажчик присвячений творчому доробку вченого: містить короткий нарис життя і науково-педагогічної діяльності, основні дати життя; перелік монографій, підручників та посібників; хронологічний покажчик основних друкованих праць за 1977–2009 роки, а також літературу про академіка В. М. Синьова. Фото В. Т. Тимошенко © НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010 © Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010 2 Заслужений юрист України, доктор педагогічних наук, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, директор Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професор Віктор Миколайович Синьов 3 НОВАТОР ДЕФЕКТОЛОГІЧНОЇ НАУКИ Академіку НАПН України В. М. Синьову – 70 Святість життя тільки в справах Г. С. Сковорода Все своє життя від народження, за винятком повоєнних років, Віктор Миколайович живе у каштановому Києві. Народився у весняні березневі дні 1940 року в сім’ї відомих в СРСР артистів – Марії Захарівни Леонідової та Миколи Михайловича Синьова. Війна внесла важкі випробування на долю Віктора. Були часті концертні поїздки батьків по “фронтовим” дорогам, де батьківські переживання передавалися майбутньому артисту (Вікт

Recently converted files (publicly available):