• Document: Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? PDF ladda ner
  • Size: 84.03 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 09:44:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Processbaserad verksamhetsutveckling : varför, vad, hur? PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Anders Ljungberg. Den nya upplagan av boken innebär en kraftig omstrukturering, väsentlig omarbetning och utökning baserad på erfarenheter av ytterligare tio års praktiskt arbete, undervisning och forskning inom processområdet och där de tankegångar, koncept och metoder som ursprungligen presenterades har legat till grund. Någon har sagt att "förändring är det enda konstanta" och bokens innehåll har naturligtvis anpassats till dagens verklighet och värderingar i näringsliv, offentlig sektor och andra typer av organisationer. I kanske ännu högre grad än tidigare räcker den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen inte till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir ständigt hårdare, utvecklingen snabbare, utrymmet för felsatsningar allt mindre och anpassningsförmågan allt viktigare. Inget kan rädda ens den mest framgångsrika organisation om den inte fortsätter utvecklas i snabb takt. Boken täcker alla de faser som ingår i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och etablering av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. Ökad fokus har lagts bl a på att besvara frågan "hur ?" och på processer i ett fortvarighetstillstånd men också på ledningsprocesser, på anpassning till dagens linjeorganisation samt på att relatera processorienteringen till andra koncept för verksamhetsutveckling. Denna bok riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma praktiker med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling. Andra upplagan. Annan Information 15 apr 2015 . Ljungberg, Larsson: Processbaserad verksamhetsutveckling. 2012, s.62-63 Foto: Elisabet Ahlqvist; 8. Verksamhetens roll • Att lära känna kunderna och deras behov, drivkrafter. • Hur ska vår process uppfylla kundernas behov? • Hur skall vi skapa värde för dessa kunder? • Vad tillför vår process? Processbaserad verksamhetsutveckling • Ledningsprocessen och chefens ledningsverktyg . leva värderingarna, nå målen och förbättra processerna. Hur skapar vi tillsammans en kultur och struktur för ständiga förbättringar, där alla tar ansvar, där arbets-glädje, rätt inställning och elevens bästa alltid har högsta prioritet? boken Processbaserad verksamhetsutveckling framhåller författarna att ”det val av definition en organisation gör är kritiskt eftersom definitionen styr hur man ser på processarbetet, vad som inkluderas respektive exkluderas, vilka metoder som används och ytterst vilka resultat som kan uppnås” (Ljungberg – Larsson, 2001,. Den nya upplagan av boken innebär en kraftig omstrukturering, väsentlig omarbetning och utökning baserad på erfarenheter av ytterligare tio års praktiskt arbete, undervisning och forskning inom processområdet och där de tankegångar, koncept och metoder som ursprungligen presenterades har legat till grund. Någon. Hur ser framtiden ut inom arkitekturområdet? Välkommen till en mingelkväll där du får träffa några av Sveriges främsta experter inom arkitekturarbete och verksamhetsutveckling. Under kvällen presenterar de några aktuella trender. Arkitekturer för affärsmodeller, processer och IT har blivit ett viktigt strukturkapital i de flesta. 13 feb 2017 . Processbaserad verksamhetsutveckling : [varför - vad - hur?] 2., kraftigt omarb. och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta undertecknad som är både kursansvarig och lärare i kursen samt Adam Liljegren, som är vår studieadministratör och hjälper. 9 jan 2015 . "Processbaserad verksamhetsutveckling - Varför - Vad - Hur?" Anders Ljungberg & Everth Larsson. SIQ. Landstinget Halland – metoddokument, Region Skåne. Tips på litteratur. Bästa möjliga varje gång - Professionell kunskap och förbättringskunska - broar till bättre vård (Qulturum). Mats Bojestig, Anette. HANDBOK I arbetsplats- lärande. Anna-Karin Florén. Gunhild Wallin. – vad, hur och varför det är viktigt . där skon klämmer. Man vet vad man vill uppnå, men inte hur. Denna skrift är alltså en handbok för hur man får till stånd ett hållbart utvecklingsarbete, som gynnar ... ring är en processbaserad metod som skapar. Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig. Author: Bruzelius, Lars H & Skärvad, Per-Hugo Title: Integrerad organisationslära. Edition: 2011. Publisher: Studentlitteratur Comment: ISBN 978-91-44-07109-1. Author: Everth Larsson, Anders Ljungberg Title: Processbaserad verksamhetsutveckling,

Recently converted files (publicly available):