• Document: ÜNİTE İNGİLİZCE I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?
  • Size: 500.46 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 17:13:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? İÇİNDEKİLER • Dilbilgisi: Geniş Zaman • Dinleme&Konuşma: Boş Zamanda Yapılan Faaliyetler Hakkında Konuşma İNGİLİZCE I • Okuma: Bir Günlük Hayat • Bu üniteyi çalıştıktan sonra; • Boş zamanlarınızda neler yaptıklarınızı anlatabilecek, HEDEFLER • Evinizi tanıtabilecek, • Nelerden hoşlandıklarınızı ve nelerden hoşlanmadıklarınızı söyleyebilecek, • Bir günlük hayatını anlatabileceksiniz. ÜNİTE 2 UNIT 2 WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? Giriş: Düzenli ya da sürekli bir şekilde tekrar eden iş, oluş ve alışkanlıkları ifade etmek için Simple Present Tense (Geniş Zaman) kullanırız. Geniş Zamanda fiiller birinci halde kullanılır. Bu zamanda yardımcı fiil olarak (I, You, We, They ile) ‘do’ ve (He, She, It ile) ‘does’ kullanılır. Olumlu cümlelerde bu yardımcı fiiller kullanılmaz. Öznenin üçüncü tekil şahıs olduğu olumlu cümlelerde fiillerin sonuna ‘-s’ eki eklenir. Simple Present Tense (Geniş Zaman) Türkçe ’de Geniş Zaman olarak bilinen bu zaman, alışkanlıklar, durum bildiren eylemler, etkinlikler, doğal olaylar, bilimsel gerçekler, zaman tabloları ve bu gibi durumları anlatmamızı sağlar. (+): I travel you travel he/she/it travels we travel they travel I sleep you sleep he/she/it sleeps we sleep they sleep I walk you walk he/she/it walks we walk they walk Örn. I travel around Turkey. (Ben Türkiye’de seyahat ederim.) He travels around England. (O İngiltere’de seyahat eder.) You sleep in the evening. (Sen akşamları uyursun.) She sleeps in the afternoon. (O öğleden sonraları uyur.) We walk outside. (Biz dışarıda yürürüz.) A goat walks on rocky mountains. (Bir keçi kayalık dağlarda yürür.) Geniş zamanda, “he/she/it” (3. tekil) şahıs zamirleriyle olumlu cümle kurarken fiilin sonuna “-s” eki getirilir; fiillerin sonlarındaki harflere göre bu ek “-es”, ya da “-ies” biçimini alır. travel => travels sleep => sleeps walk => walks take => takes Sonu “-s”, “-ss”, “-sh”, “-ch”, “-x”, “-z”, “-zz”, ve “-o” ile biten fiillerin sonuna “-es” eki gelir. tos => toses pass => passes wash => washes teach => teaches mix => mixes İstisnalar: go => goes do => does have => has Sonu “-y” ile biten fiiller English 4 U English I-II Eğer bir fiilin sonunda bir ünlü + “y” ünsüzü varsa (“-ay”, “-ey”, “-oy”, “-uy” gibi), fiilin sonuna sadece “-s” eki gelir. stay => stays buy => buys Eğer bir fiilin sonunda bir ünsüz + “y” ünsüzü varsa (“-dy”, “-ly”, “-py”, “-ry” gibi), fiilin sonundaki “-y” harfi düşer ve fiilin sonuna “-ies” eki gelir. study => studies fly => flies copy => copies cry => cries 14 Geniş Zamanı aşağıda belirtilen durumlarda kullanırız: Her zaman doğru, genel-geçer olan şeyler, alışkanlıklar ve tekrar tekrar olan şeyler için: Örn. The sun rises in the east. (Güneş doğudan doğar.) Water boils at 100 ºC. (Su 100 ºC’de kaynar.) I play football at the weekends. (Ben hafta sonları futbol oynarım.) I collect letter-stamps as a hobby. (Ben hobi olarak mektup pulları toplarım.) Geniş zamanda bir eylemi ne kadar sıklıkla gerçekleştirdiğimizi ifade etmek için genellikle aşağıdaki ifadeleri kullanırız; Sıklık Zarfları Always (all the time, everytime, forever) her z

Recently converted files (publicly available):