• Document: POMPY CIEPŁA AQUAREA NOWA GENERACJA H
  • Size: 9.15 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 20:46:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POMPY CIEPŁA AQUAREA NOWA GENERACJA „H” NOWOŚĆ 2016 Agenda 1) Podstawowe informacje a. Regulacja ErP , SCOP b. Nowa generacja H c. Harmonogram 2) Nowa jednostka wewnętrzna a. Nowy Design b. Nowe wyposażenie jednostki wewnętrznej c. Nowy sterownik 3) Nowy sterownik a. Podstawowe funkcjonalności b. Zaawansowana kontrola z opcjonalną płytą PCB: CZ-NS4P 4) Porównanie 2 Agenda 1) Podstawowe informacje a. Regulacja ErP , SCOP b. Nowa generacja H c. Harmonogram 2) Nowa jednostka wewnętrzna a. Nowy Design b. Nowe wyposażenie jednostki wewnętrznej c. Nowy sterownik 3) Nowy sterownik a. Podstawowe funkcjonalności b. Zaawansowana kontrola z opcjonalną płytą PCB: CZ-NS4P 4) Porównanie 3 Regulacja ErP LOT1 & LOT2 Badania w Europie wskazują , że więcej niż 30% całkowitego zużycia energii należy do systemów grzewczych Celem do 2020r. jest zwiększenie efektywności systemów grzewczych i zaoszczędzenie:  56 ton paliwa rocznie  136 millionów ton CO2 rocznie 2015-09-26 2017 2019 2020 Nowe etykiety energetyczne – nowe ograniczenia, musi zostać osiągnięta wyższa efetywność w celu redukcji emisji NOx Obecne ograniczenia Regulacja ErP LOT1 & LOT2 DHW Systemy grzewcze ≤ 400kW zgodnie z normą 814/2013 zgodnie z normą 813/2013  Kotły (gazowe, elektryczne, na paliwo  Kotły (gazowe, elektryczne, na paliwo stałe) stałe)  Energia odnawialna (panele solarne,  Pompy ciepła (gazowe, elektryczne) pompy ciepła)  Mikrokogeneracja  Zbiorniki DHW (Max wydajność ≤  (Max wydajność < 50 kW) 2000L) DHW ≤ 70kW Systemy grzewcze ≤ 70kW zgodnie z normą 812/2013 zgodnie z normą 811/2013  Kotły (gazowe, elektryczne, na paliwo  Kotły (gazowe, elektryczne, na paliwo stałe) stałe)  Energia odnawialna (panele solarne,  Pompy ciepła (gazowe, elektryczne) pompy ciepła)  Mikrokogeneracja  Zbiorniki DHW (Max wydajność ≤  (Max wydajność < 50 kW) 500L) ETYKIETY ENERGETYCZNE ZGODNIE Z 2010/30/UE Regulacja ErP – od 26 września 2015 r. Etykiety energetyczne będą musiały być zastosowane przy każdej technologii grzewczej Schemat pokazujący średnią klasę energetyczną dla każdej technologii  Biomasa nie zawiera się w kategorii LOT1-LOT2  Kotły muszą mieć obliczoną efektywność na bazie „High Heat Value” (HHV, wysoka wartość opałowa)  Obecnie obliczenia efektywności opierają się na „Low Heat Value” (LHV, niska wartość opałowa) SCOP for boilers brands is a disaster for their technologies, and only condensation technology is available Technologia Inverterowa

Recently converted files (publicly available):