• Document: sobota 9:00-16:30, niedziela 09:00-16:30
  • Size: 752.65 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 21:23:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Asystent rodziny- podstawa wiedzy teoretycznej i metodyka pracy Termin/Godzina: 29-30.11.2014 r./ sobota 9:00-16:30, niedziela 09:00-16:30 Koszt: 400zł Prowadzący: mgr Katarzyna Warmuz, mgr Wioletta Suzańska Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla studentów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, terapeutów – osób zainteresowanych pracą asystenta rodziny lub już pracujących jako asystenci rodziny. Program szkolenia: 1. Wstęp do pracy asystenta rodziny z ustawą w rękach czyli elementy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2. Systemowe podejście do rodziny i jego zastosowanie w pracy asystenta rodziny. 3. Etapy metodycznego działania asystenta rodziny:  diagnoza – rola właściwej diagnozy w pracy asystenta rodziny, narzędzia służące diagnozie,  opracowanie planu pracy z rodziną,  realizacja planu pracy z rodziną i jego ewentualna modyfikacja ze względu na zmianę sytuacji rodziny i zgłaszanych potrzeb,  okresowa ocena sytuacji rodziny - zakończenie współpracy asystenta z rodziną,  okresowy monitoring rodziny po zakończeniu współpracy. 4. Praca z rodziną – aspekty praktyczne:  style pracy z rodziną,  jak budować poprawną relację rodzina-asystent, etapy budowania relacji,  poprawna komunikacja i jej znaczenie w pracy asystenta,  poszukiwanie zasobów rodziny i możliwości ich wykorzystywania w radzeniu sobie z trudnościami,  współpraca asystenta rodziny z instytucjami i służbami pomocowymi,  uprawnienia rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny. 5. Dokumentacja pracy asystenta rodziny. 6. Jak uniknąć wypalenia zawodowego. Podstawy diagnozy i interwencji wobec dzieci wykorzystywanych seksualnie w rodzinie Termin/Godzina: 6-7.12.2014 r./ sobota 9:00-16:30, niedziela 09:00-16:30 Koszt: 400zł Prowadzący: mgr Bogumiła Konieczna Adresaci: Szkolenie skierowane jest do studentów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, nauczycieli, terapeutów oraz osób, które w swojej pracy zawodowej stykają się z problematyką przemocy, w tym przemocy seksualnej zarówno w kontekście pracy z osobami dorosłymi jak i dziećmi oraz dla osób, które planują podjęcie pracy w tym kierunku. Program szkolenia: Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wgląd w wykorzystanie seksualne dziecka z perspektywy ofiary i sprawcy - kazirodcy (zarówno mężczyzny jak i kobiety). Interwencja, diagnoza i podstawy pracy terapeutycznej. 1. Specyficzne i niespecyficzne objawy wykorzystania seksualnego jako wstęp do tematyki przemocy seksualnej. Definicje, skala zjawiska. 2. Normy rozwojowe - rozwój psychoseksualny dzieci w wieku 3-16 lat. 3. Portret psychologiczny dziecka ofiary wykorzystania seksualnego. 4. Portret psychologiczny rodziny kazirodczej, związki kazirodcze. 5. Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci z naciskiem na sprawców rodzinnych. 6. Ujawnianie faktu wykorzystania seksualnego przez dzieci. 7. Czynniki ryzyka i dynamika przemocy seksualnej. 8. Wstępna diagnoza i interwencja w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego, zebranie materiału (od dziecka, rodzica, opiekuna) – film. 9. Podstawy i specyfika pracy z dzieckiem wykorzystanym seksualnie. 10. Różne formy pomocy wobec dzieci ofiar wykorzystania seksualnego. Świat widziany oczami terapeuty systemowego – podstawy psychoterapii systemowej Termin/Godzina: 13-14.12.2014 r. / sobota 9:00-16:30, niedziela 09:00-16:30 Koszt: 400zł Prowadzący: mgr Bogumiła Konieczna, mgr Katarzyna Warmuz Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla studentów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz osób wykonujących pracę terapeutyczną i/lub będących w trakcie kształcenia w kierunku psychoterapii. Zapraszamy osoby zastanawiające się, który kierunek pracy z klientem wybrać. Program szkolenia: Szkolenie w sposób praktyczny przedstawia systemowy model pracy terapeutycznej, stosowane metody i narzędzia. 1. Podstawowe założenia i pojęcia terapii systemowej. 2. Świat zasobów i wartości – charakterystyka pracy terapeuty systemowego. 3. Rozpoczęcie pracy systemowej – zlecenie klienta możliwe do przyjęcia. 4. „Systemowa diagnoza” – hipotezy, pytania. 5. Rodzaje klientów i sposoby postępowania z nimi. 6. Wzorce komunikacji międzyludzkich. 7. Fazy pierwszej rozmowy z klientem. 8. Narzędzia pracy terapeutycznej, w tym m.in.:  historie mojego życia,  interwencje,  przeformułowania,  praca z genogramem,  ustawienia. Praca z rodziną w sytuacji rozstania się rodziców Termin/Godzina: 19.12.2014 r./ piątek 9:00-16:30 Koszt: 200zł Prowadzący: mgr Małgorzata Wasilewska Adresaci: Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, studentów psychologii, pedagogiki. Program szko

Recently converted files (publicly available):