• Document: Lyngen kirkebok 1777 til Nye Aars Dag Prædik:døbt et Drængeb: Nne: Peder. Faderen Hans Johansson, Moderen Ane Olsdtter.Test: Peder Samuelson, Aslach Johansson, Nils Johansson, Marith
  • Size: 292.38 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 14:54:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Lyngen kirkebok 1777 til 1779 1 7 7 7. Nye Aars Dag 1777. Prædik:døbt et Drængeb: Nne: Peder. Faderen Hans Johansson, Moderen Ane Olsdtter.Test: Peder Samuelson, Aslach Johansson, Nils Johansson, Marith Olsdtter, Kirsten Nilsdtter.Moderen blev indleedet. 1ste Sønd: efter Nye Aar. Prædik:døbt et Pigeb: Nne: Inger, Faderen Hans Olssen, Moderen Ane Olsdtter,Test: Esajas Peleg, Peder Mortenson, Elen Nilsdtter, Inger Pedersdtter, Margrethe Esajædtter.nok døbt et Pigeb: Nne: Marith, Faderen Nils Johansson, Moderen Marith Nilsdtter. Test: Peder Samuelson, Jon Larsson, Marith Jonsdtter, Marith Clemetsdtter, Berthe Johannisdtter.Moderen blev introduceret.confirmeret et Drængeb: Daab, nne: Ole, Faderen Hans Poulsen, Moderen Syneve Pedersdtter.Test: Anders Nilsson, Ole Andersson, Joseph Andersson, Elen Mathisd:, Ane Larsdtter.Barnet Hiemedøbt af Peder Pederson.begravet Raste Pederson, 65 Aar gamel, hastigt død.nok begravet et dødfød Pigeb: tilhørende Elias Pettersson ogBerthe Rasmusd: Mandagen efter trolovet ungek: Gunder Olsson Ystebye og PigenElen Pedersdtter.Spons: Ole Jonssen, Nils Olssen. 200 1777 2den Sønd: efter Nye Aar. Prædiket. Communic: 7. 3de Sønd: efter Nye Aar. Prædik: Communic: 13.introd: Karen Mortensdtter og Ane Olsdtter. Løver = Dagen d/25de Janu:. trolovet ungek: Reinhold Andersen og Pigen Ane Olsdtter.Sponsor Joseph Andersson og Guttorm Olsson. Sønd: Septuagesima Prædik: Comunic: 9.introduceret Bereth Rasmusd: pro m: Mandagen d/27de Jan: trolovet ungek: Svend Rastesson og Pigen Marith Hansdtter.Spons: Nils Johanssen Furruhavn, Peder Larssen Skibotnet. Sønd: Sexages: Prædik; Communic: 8. Fastelavens Sønd: Prædik: Communic: 6.døbt et Drængeb: Nne; Joseph, Faderen Ole Johanssen og ModerenElen Maria,Test: Nils Larssen, Henrich Jenssen, Lars Koberg, Martha Josephsdtter, Maren Hansdatter. Løverdagen efter holdt Passions Prædikken. Første Sønd: i Fasten. Prædikket. holdt Confirmation Da følgende ungdom blev confirmerede DrengerPeder Andersson Fyhn gammel 17 aarHenrich Henrichsen " 17 "Mons Samuelsson " 19 "Michel Andersson " 16 " 201 Larss Andersson " 17 "Ole Sminke " 18 "Peder Thomæssøn " 19 "Hans Mortensson " 17 "Michel Larsson Bong " 18 " Piiger. Regina Nilsdtter " 16 "Else Christophersd: " 16 "Mallena Larsdtter " 16 "Berthe Maria Pedersd: " 16 "Karen Pedersdtter " 19 "Ragnill Andersdtter " 17 "Marith Jonsdtter " 17 "Inger Henrichsdtter " 17 "Berthe Pedersdtter " 17 "Berthe Samuelsdtter " 17 "Elen Nilsdtter " 18 " Løverdagen efter Prædikket over et stykke af Passions Historien. 2den Sønd: i Fasten Prædikken. Communic: 8.introduc: Elen Maria. 3de Sønd: i Fasten begravet en qvinde ? Mennixke Nne: Mallena Nilsd: gammel 30 aar, død af Spedalskhed.Præd: Comunic: 25.døbt er Drængeb: Nne: Henrich, Faderen Anders Erichsson, Moderen Ane Josephsdtter.Test: Johannes Pedersson, Erich Andersson, Mathis Erichsson, Elen Erichsdtter, Regina Erichsdtter;Moderen blev indleedet.nokdøbt et Drængeb: Nne: Peder, Faderen Nils Jonsson, Moderen Berthe Pedersdtter;Testes: Anders Pedersson 202 Jon Nilssøn, Joseph Andersson, Elen Pedersdtter, MarithEsajædtter.nokdøbt et Pigeb: Nne: Elen, Faderen Jon Nilssen Pis, Moderen Mallena Nilsdtter.Test: Peder Pedersson, Nils Thomæsson, Syneve Sørensdtter, Kirsten Henrichsdtter, Cathrina Esajædtter.Løverdagen efter holdt Passions Prædikken. Midtfaste Søndag. Prædik: communic: 22.Confirmeret følgende Børns Daab.1. et Pigeb: Nne: Inger tilhørende Nils Anderssen, og GunildLarsdtter.Test: Ole Larsson, Joseph Andersson, Elen Erichsd: Kirsten Henrichsd: Marith Larsdtter.nok et Pigeb: Nne: Elen, Faderen Peder Larsson, Moderen Marith Pedersdtter.Test: Peder Pedersson, Anders Nilsson,Kiersten Larsdtter, Inger Olsdtter, Elen Pedersd:Begge disse Børn ere Hiemedøbt af mig A: Hoff paa Skibotnets Qvenborger? Market. ?nok et Drængeb: Nne Anders, Faderen Joen Hansson, Moderen Marit Henrichsdtter.Test: Nils Michelsson 203 Lars Larsson, Peder Andersson, Elen Pedersdtter, BertheMichelsdtter, alle disse Børns Modre blev indledet.Drengen Anders er hiemdøbt af Peder Anderssøn.begravet Guttorm Pederssons Drængeb: Nne: .... hiemdøbt af Henrich Jensson Drabeng.Moderen blev introd: pro mort: Løverdagen efter holdt Passions Prædik. Mariæ Bebudelse. Prædik: comunic: 6. Løverdag: d/22de Mart: Prædiket over Passionen. Palme = Sønd: Prædik: Communic: 7.døbt et Drængeb: Nne: Knut tilhørende Knut Rastess: og Ragnild Poulsd:Test: Esajas Peleg, Guttorm Josephsson, Henrich Guttormssen, Ane Raphelsd:, Regina Andersd:Moderen blev introd:ægteviet Svend Rastesson og Marith Hansd: Skiærtorsdag Prædikket. Langfredag. Prædikket over Passionen,døbt et Pigeb: nne: Berthe, tilhørende Michel Erichssen og Inger Andersd:Test: Nils Michelsen, Michel Samuelson, Karen Mathisd:, Marith Larsd: Sigri Jensdatter;Moderen blev indledet. 203 Paaske = Dag. Prædik:confirmeret et Drængeb: Daab, nne: Johannes, Faderen Peder Pedersson og Elen Johansdtter;Test: Andreas Hoff, Lars Olssen, Anders Hansson, Marith Joensdtter, Sigri Jensd:Moderen blev indledet og Barnet var hiemedøbt af

Recently converted files (publicly available):