• Document: AGGREGAATTI EU20i KÄYTTÖOPAS. Honda Motor Co., Ltd Painettu Suomessa. The Power of Dreams
  • Size: 4.99 MB
  • Uploaded: 2018-11-28 06:02:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Black DIC197 AGGREGAATTI The Power of Dreams EU20i KÄYTTÖOPAS Honda Motor Co., Ltd. 2009 KS 6000.2009.08 Painettu Suomessa Honda EU20i KÄYTTÖOPAS Alkuperäisen ohjeen käännös Merkintä e-SPEC tarkoittaa Honda-tuotteissa käytettyjä ympäristön kannalta vastuullisia tekniikoita, jotka sisältävät toiveemme "säilyttää luonto tuleville sukupolville". Kiitos Honda-aggregaatin ostosta. Tässä ohjekirjassa on kuvattu EU20i-aggregaatin käyttö ja kunnossapito. Kaikki tämän julkaisun tiedot perustuvat tuoreimpiin painatushetkellä käytössä olleisiin tietoihin. Honda Motor Co., Ltd. pidättää oikeuden muutoksiin milloin tahansa ilmoituksetta ja ilman minkäänlaisia velvoitteita. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa tuottaa uudelleen ilman kirjallista lupaa. Tätä ohjekirjaa tulee pitää aggregaatin kiinteänä osana, ja se tulee luovuttaa myytäessä yhdessä aggregaatin kanssa. Kiinnitä erityistä huomiota lauseisiin, joita edeltävät seuraavat sanat: VAROITUS Ilmaisee vakavan loukkaantumisen tai kuoleman mahdollisuutta, jos ohjeita ei noudateta. VAROITUS: Ilmaisee loukkaantumisen tai laitteiston vaurioitumisen vaaraa, jos ohjeita ei noudateta. HUOMAA: Antaa hyödyllistä tietoa. Jos ilmenee ongelmia tai sinulla on kysyttävää aggregaatista, ota yhteyttä valtuutettuun Honda-jälleenmyyjään. VAROITUS Honda-aggregaatti on suunniteltu toimimaan turvallisesti ja luotettavasti, jos sitä käytetään ohjeiden mukaan. Käyttöohjeet tulee lukea ajatuksella läpi ennen aggregaatin käyttöä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla loukkaantuminen tai laitteiston vaurioituminen. • Kuvat voivat poiketa tuotteesta tyypin mukaan. 1 SISÄLTÖ 1. SAFETY INSTRUCTIONS......................................................................... . 3 2. VAROITUSMERKINTÖJEN SIJAINNIT .................................................... 7 CE-merkinnän ja melumerkintöjen sijainnit ................................................ 11 3. KOMPONENTTIEN TUNNISTUS ............................................................ 12 4. KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKISTUS ...................................................... 16 5. MOOTTORIN KÄYNNISTYS ................................................................... 21 • Kaasuttimen muutos käytettäessä korkealla merenpinnasta 6. AGGREGAATIN KÄYTTÖ........................................................................ 25 7. MOOTTORIN PYSÄYTTÄMINEN ........................................................... 37 8. KUNNOSSAPITO ....................................................................................... 39 9. KULJETUS JA VARASTOINTI ................................................................. 44 10. VIANETSINTÄ ........................................................................................... 47 11. TEKNISET TIEDOT ................................................................................... 50 12. JOHDOTUSKAAVIO .................................................................................. 52 SUURIMPIEN Honda-JAKELIJOIDEN OSOITTEET...... takakannen sisäosassa "EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus" SISÄLLÖN KUVAUS ................................................. takakannen sisäosassa 2 1. TURVAOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA Honda-aggregaatit on suunniteltu käytettäväksi sellaisten sähkölaitteiden kanssa, jotka toimivat sopivalla virtamäärällä. Muunlainen käyttö voi aiheuttaa käyttäjän loukkaantumisen tai vahingoittaa aggregaattia tai muuta omaisuutta. Useimmat loukkaantumiset tai omaisuusvahingot voidaan välttää, jos noudatat tässä ohjekirjassa sekä itse aggregaatissa olevia ohjeita. Alla on käsitelty yleisimmät vaarat sekä keinot, joilla voit suojata itsesi ja muut niitä vastaan. Älä koskaan yritä muuttaa aggregaatin rakennetta. Se voi aiheuttaa onnettomuuden sekä vahingoittaa aggregaattia ja sähkölaitteita. • Älä kiinnitä äänenvaimentimeen jatkopalaa. • Älä muokkaa ottoilmajärjestelmää. • Älä säädä rajoitinta. • Älä irrota ohjauspaneelia äläkä muuta sen johdotusta. Käyttäjän vastuu Selvitä, miten aggregaatin voi pysäyttää nopeasti hätätilanteessa. Tutustu kaikkien aggregaatin hallintalaitteiden, pistorasioiden ja liitäntöjen käyttöön. Varmista, että kaikki aggregaatin käyttäjät saavat riittävän opastuksen sen käytöstä. Älä anna lasten käyttää aggregaattia ilman aikuisten valvontaa. Noudata tässä ohjekirjassa olevia aggregaatin käyttö- ja huolto-ohjeita. Ohjeiden huomiotta jätt

Recently converted files (publicly available):