• Document: 5. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ A. 4. Şekilde bir elektrik devresi sembollerle gösterilmiştir.
  • Size: 904.36 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 18:34:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

5. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ A 1. Şeffaf özdeş dinamometrelere, üzerine 3. Ali bir cismi aynı lastik ile farklı yatay zeminler- ağırlıkları yazılmış farklı cisimler takıldığında de hareket ettirebilecek kadar çektiğinde lastik şekillerdeki gibi duruyor. Şekilde I. dinamomet- şekillerdeki gibi geriliyor. renin doğru ölçüm yaptığı bilinmektedir. Lastik boyu 4 cm I II III IV I. zemin Lastik boyu 6 cm II. zemin Lastik boyu 2 cm 6N 12 N III. zemin 9N 24 N Bu ölçüm sonuçlarına göre I, II ve III. Buna göre diğer dinamometrelerden zeminlerin kaygan ve pürüzlü olmalarıyla hangileri doğru ölçüm yapmıştır? ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yalnız IV B) II ve III I. zemin II. zemin III. zemin C) III ve IV D) II, III ve IV A) Çok kaygan Kaygan Pürüzlü B) Kaygan Pürüzlü Çok kaygan C) Pürüzlü Kaygan Çok kaygan D) Kaygan Çok kaygan Pürüzlü 2. Aşağıda günlük hayatımızda kullanılan üç 4. Şekilde bir elektrik devresi sembollerle göste- farklı araç gösterilmiştir. rilmiştir. Gemi Uçak Bu sembollerin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Buna göre bu araçların hangileri tasarlanır- A) 3 pil, 2 ampul ve 1 açık anahtar ken sürtünme kuvvetinin etkileri azaltılmak B) 3 pil, 2 ampul ve 1 kapalı anahtar istenmiştir? C) 2 pil, 3 ampul, 1 kapalı anahtar D) 2 pil, 3 ampul, 1 açık anahtar A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve

Recently converted files (publicly available):