• Document: USTAWA O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH
  • Size: 1.21 MB
  • Uploaded: 2018-11-27 14:11:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

USTAWA O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT TRZECH KOMENTARZ Sebastian Gajewski Aleksander Jakubowski Warszawa 2014 Stan prawny na 15 grudnia 2013 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie redakcyjne Katarzyna Rybczyńska Łamanie Wolters Kluwer Poszczególne artykuły skomentowali: Sebastian Gajewski – art. 8–10, 14–18, 26–35a, 50–57, 60–64a, 75–78 Aleksander Jakubowski – art. 1–7, 11–13, 19–24, 36–49, 58–59, 65 Aleksander Jakubowski, Sebastian Gajewski – art. 25 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl P OLSKA I ZBA K SIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: 978-83-264-3174-6 ISBN PDF-a: 978-83-264-6997-8 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .......................................................................... 11 Wstęp .......................................................................................... 15 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ......................................................................................... 19 Rozdział 1 Przepisy ogólne .......................................................................... 21 Art. 1. [Zakres normowania ustawy] ................................ 21 Art. 2. [Formy organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; funkcje opieki; limit wiekowy dzieci] ..... 22 Art. 3. [Pojęcie rodziców dziecka] .................................... 24 Art. 3a. [Dane rodziców i dzieci podlegające przetwarzaniu przy obejmowaniu dziecka opieką] ....................... 25 Art. 4. [Badania sanitarno-epidemiologiczne] .................. 27 Art. 5. [Zadania ministra właściwego do spraw rodziny] .... 28 Art. 6. [Sprawozdanie z realizacji ustawy] ....................... 29 Rozdział 2 Żłobek i klub dziecięcy ............................................................. 30 Art. 7. [Minimalny wiek dziecka obejmowanego opieką] .... 30 Art. 8. [Tworzenie żłobków i klubów dziecięcych] .......... 31 Art. 9. [Zespół żłobków i klubów dziecięcych] ................ 34 5 Spis treści Art. 9a. [Wspólna obsługa żłobków, klubów dziecięcych i ich zespołów] ....................................................... 37 Art. 10. [Zadania żłobka i klubu dziecięcego] .................... 38 Art. 11. [Statut żłobka i klubu dziecięcego] ....................... 40 Art. 12. [Wymiar godzinowy opieki nad dzieckiem w żłobku i klubie dziecięcym] ............................................... 49 Art. 13. [Dyrektor żłobka] .................................................. 51 Art. 14. [Osoba kierująca pracą klubu dziecięcego] ........... 55 Art. 15. [Liczebność personelu w żłobkach i klubach dziecięcych] ........................................................... 56 Art. 16. [Kwalifikacje opiekuna] ........................................ 59 Art. 17. [Wolontariusze] ...................................................... 61 Art. 18. [Pozakwalifikacyjne wymogi dla osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi] ............... 62 Art. 19. [Współpraca z rodzicami w żłobku i klubie dziecięcym] ............................................................ 64 Art. 20. [Uczestnictwo rodziców dzieci w zajęciach prowadzonych przez klub dziecięcy] .................... 65 Art. 21. [Regulamin organi

Recently converted files (publicly available):