• Document: Lednice Chłodziarka Hladnjak Hladilnik Ладилник CBI 7771 CBI 7770 HCA+ CBI 7771 F
  • Size: 3.64 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:30:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Lednice CBI 7771 Chłodziarka CBI 7770 HCA+ Hladnjak CBI 7771 F Hladilnik Ладилник Nejprve si přečtěte tento návod! Vážený zákazníku, Doufáme, že výrobek, který byl vyroben v moderních závodech a kontrolován v souladu s nejpřísnějšími postupy kontroly kvality, vám zajistí účinný provoz. Z tohoto důvodu vám doporučujeme pozorně si přečíst celý návod k výrobku, než jej použijete, a uskladněte je v dosahu pro budoucí použití. Tento návod • Pomůže vám s použitím spotřebiče rychle a bezpečně. • Návod si přečtěte dříve, než produkt nainstalujete a zapnete. • Dodržujte pokyny, zejména ty, které se týkají bezpečnosti. • Návod uschovejte na snadno přístupném místě, možná jej budete později potřebovat. • Kromě toho si přečtěte i další dokumenty dodané s výrobkem. • Nezapomeňte, že tento návod může platit i pro jiné modely. Symboly a jejich popis Tento návod obsahuje následující symboly: C Důležité informace nebo užitečné tipy k použití. A Varování před nebezpečnými situacemi pro život a majetek. B Varování na elektrické napětí. OBSAH 1 Vaše chladnička 3 4 Příprava 13 2 Důležitá bezpečnostní 5 Používání chladničky 14 upozornění 4 Tlačítko nastavení teploty.................. 14 Určené použití.................................... 4 Odmrazení........................................ 14 U výrobků s dávkovačem vody;.......... 6 Prostor s nulovou teplotou................ 15 Bezpečnost dětí................................. 6 Dodržování směrnice WEEE a o 6 Údržba a čištění 16 likvidaci odpadů: ............................... 6 Ochrana plastových ploch ............... 16 Dodržování směrnice RoHS:............... 6 Informace o balení.............................. 6 7 Doporučená řešení Upozornění HCA................................ 7 problémů 17 Postup pro úsporu energie................. 7 3 Instalace 8 Body ke zvážení při přepravě chladničky.......................................... 8 Než chladničku zapnete...................... 8 Zapojení do sítě.................................. 8 Likvidace obalu................................... 8 Likvidace vaší staré chladničky........... 9 Umístění a instalace............................ 9 Výměna vnitřní žárovky .................... 10 Změna dvířek.................................... 11 Změna dvířek.................................... 12 2 CZ 1 Vaše chladnička 10 12 1 2 1 2 11 3 3 11 12 13 13 12 3 3 15 15 3 3 14 13 13 5 5 4 4 6 6 7 7 8 8 16 16 8 8 8 8 9 9 CBI 7771 CBI 7770 CBI 7771 F 1. Tlačítko nastavení teploty 8. Prostor mrazničky 2. Vnitřní světlo 9. Vzduchová mřížka 3. Nastavitelné police 10. Prostor pro mléčné výrobky 4. Kanál pro sběr odmražené vody 11. Tácek na vejce – Odčerpávací trubice 12. Nastavitelné police ve dveřích 5. Kryt prostoru pro čerstvé 13. Police na lahve potraviny

Recently converted files (publicly available):