• Document: ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM
  • Size: 6.93 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 13:28:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM M A R T I N GO J DA · MARTIN TREFNÝ A KO L E K T I V ARCHEOLOGIE KR A JINY POD ŘÍPEM TREFNÝ A KOL . OPOMÍJENÁ ARCHEOLOGIE · M. M . GOJDA SVAZEK 2 2 OPOMÍJENÁ ARCHEOLOGIE / NEGLECTED ARCHAEOLOGY svazek / volume 2 ARCHEOLOGIE KRAJINY POD ŘÍPEM ARCHAEOLOGY IN THE LANDSCAPE AROUND THE HILL OF ŘÍP Martin Gojda – Martin Trefný a kolektiv Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Department of Archaeology, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen Plzeň 2011 Recenzovali: doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc., Univerzita Karlova PhDr. Karel Sklenář, DrSc., Národní muzeum Publikace je výstupem výzkumného záměru „Opomíjená archeologie“ (MSM 4977751314) © 2011 Martin Gojda – Martin Trefný ISBN 978-80-7043-988-3 Obsah Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6. Výsledky povrchových průzkumů metodou sběru . . . . . . . . . 80 6.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6.2 Cíl výzkumu a výběr jednotlivých poloh . . . . . . . . . . . . 80 6.3 Metoda výzkumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1. Vymezení projektu „Archeologie krajiny Podřipska“ 6.4 Jednotlivé polohy a výsledky povrchových sběrů . . . . . 88 a základní charakteristiky sledovaného území . . . . . . . . . . . . . . 6 6.5 Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2 Zdůvodnění projektu, strategie a metody výzkumu, sběr 7. Archeologický výzkum nivního prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . 103 a zpracování pramenů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7.1 Archeologický výzkum v nivě říčky Obrtky u Mastířovic 103 1.3 Teritoriální vymezení projektu a základní charakteristiky 7.2 Archeologický výzkum v nivě Vražkovského potoka přírodního prostředí Podřipska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 u Ctiněvsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2. Přehled archeologického bádání na Podřipsku . . . . . . . . . . . 14 8. Říp a jeho kostel. K vývoji a kontextu rotundy svatého Jiří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3. Přínos dálkového archeologického průzkumu k poznání krajiny 8.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 a sídel Podřipska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8.2 Revize stavebního vývoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3.1 Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8.3 Územní kontext rotundy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3.2 Historie dálkového archeologického průzkumu 8.4 Poznámky k interpretaci kostela a shrnutí výsledků. . . 140 na Podřipsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.3 Vlastnosti dat dálkového archeologického 9. Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recently converted files (publicly available):